Släktforskning

Avskrifter

Transtrand

1571 års Älvsborgs lösen

En avskrift av Älvsborgs lösen från 1571

1618 års Älvsborgs lösen

En avskrift av Älvsborgs lösen från 1618

1632 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1632

1642 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1642

1650 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1650

1660 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1660

1664 års fäbodar och skvaltkvarnar

En avskrift av en fädbodslängd från 1664

1665 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1665

1670 års revbok

En avskrift av en Transtrands revbok från 1670

1670 års bänklängd (tolkad)

En avskrift och tolkning av 1670 års bänklängd i Transtrands församling (AI:1a). Ett försök har gjorts att koppla samman alla äkta par i längden för att få en bild av Transtrands familjer 1670.

1680 års husförhörslängd (tolkad)

En avskrift och tolkning av den äldsta husförhörslängden i Transtrands församling (AI:1a). Ett försök har gjorts att identifiera alla personer i längden.

1695 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1695

1705 års mantalslängd

En avskrift av mantalslängden från 1705

Övrigt

Spridda notiser Aska härads domböcker (1600- och 1700-talet)

En avskrift av notiser ur Aska härads domböcker nerskrivna av Victor Örnberg. De återfinns i original i Örnbergs samlingar, Släkter på A, sid 136 ff.