genealogi.casterud.com

Avskrifter

Transtrand

Historiska Transtrand

På denna webbplats samlar jag arbeten och avskrifter som berör befolkningen i Transtrands församling i Dalarna under äldre tider, i dagsläget främst fram till år 1680.

Övrigt

Spridda notiser Aska härads domböcker (1600- och 1700-talet)

En avskrift av notiser ur Aska härads domböcker nerskrivna av Victor Örnberg. De återfinns i original i Örnbergs samlingar, Släkter på A, sid 136 ff.