genealogi.casterud.com

Auditören Petter Örbin (-1727)

Ana nr 770 i min antavla.
Petter Örbin

Petter var regementsskrivare och auditör, till största delen vid Svenska Adelsfanan. Hans ursprung är okänt men han är belagd i Börstils församling 1702-1704 samt 1712-1718 och i Börje församling 1720-1727, där han avled 1727-09-27. Stavningen av hans namn varierar i källorna; Örbin, Öhrbien, Öhrbein, Öhrbijn, Orbijn, Orbin m.fl.

Hustrun Katarina Lidia

Katarina var född 1679 i Stora Mellösa, dotter av komministern Ericus Simonis Lidius och Sara Jonsdotter Kihlman. Hon var senare bosatt i Örebro där hon 1705 gifte sig med Petter. Hon begravdes 1746-04-03 i Börjes kyrka.

Sonen Petrus Örbin

Petter och Katarinas äldste son var uppkallad efter sin fader. Han begravdes 1718-12-02 i Börstils kyrka, elva år gammal. Kyrkoherden Nils Kyronius författade till begravningen ett tröstebrev som finns bevarat på Kungliga Biblioteket. Var Petrus föddes är okänt.

Sonen Johannes Petri Örbin

1728-10-09 skrevs Johannes in i Uppsala universitet. Han avlider där 1736-01-20. Var och när han föddes är okänt.

Sonen Erik Örbin

Erik var fogde och under stora delar av sitt liv bosatt på Ängeby i Börje. Han uppges vara född 1712 i Börje men har inte gått att återfinna i dopboken. 1748-01-24 gifte han sig i Älvkarleby med Margareta Kristina Printz. Med henne fick han fyra barn; Katarina Margareta (f. 1748 i Börje), Erik (f. 1751 i Börje), Erland Fredrik (f. 1752 i Börje) och Eva Beata (f. 1757 i Börje). Erik avled 1781-10-23 i Åkra i Vendel.

Dottern Margareta Katarina Örbin

Margareta Katarina föddes 1714-05-09 på Ed i Börstil. Hon gifte sig 1751-07-25 i Börje med kyrkoherden i Läby Jakob Engman. Tillsammans fick de fyra barn; Kristina Elisabet (f. 1753 i Läby), Jakob (f. 1755 i Läby), Katarina Ulrika (f. 1757 i Läby) och Erik (f. 1758 i Läby). Margareta Katarina avled 1779-04-26 på Vänge prästgård i Vänge.

Sammanfattning av Petters militär karriär
1701-09-30-1709-10-16Svenska Adelsfanan: Mönsterskrivare vid Södermanlands kompani
1709-10-16-1711-11-13Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri: auditör, regementsskrivare vid regementsstaben,
mönsterskrivare vid Ryttmästare Joh: Cristoph Neigenfindts Compagnie
1711-11-13-1716-09-01Svenska Adelsfanan: Mönsterskrivare vid Livkompaniet
1711-11-13-1717-09-25Svenska Adelsfanan: Regementsskrivare vid staben
Petters ursprung

Var Petter var bosatt när han 1701 antogs som mönsterskrivare vid Svenska Adelsfanan är ännu okänt. Inget är heller känt om eventuella föräldrar eller syskon, men värt att nämna är att det i Örebro, där Petter gifte sig 1705, finns en samtida målare vid namn Sakarias Örbin. Sakarias var gift åtminstone tre gånger: 1:o med N.N., död 1712-06-15 i Örebro, 2:o 1712-12-07 i Örebro med Magdalena Eriksdotter Colling, död 1732-01-23 i Örebro, och 3:o med Ingrid Börjesdotter. Sakarias hade en dotter Maria Örbin som gifte sig 1729-04-10 i Örebro med Nils Sonbom. (Uppgifterna hämtade ur Funks släktforskningsregister i Örebro stadsarkiv)

Biografiska notiser
1701-09-30

Antas som mönsterskrivare vid Svenska Adelsfanan, Södermanland, Närke och Värmlands kompani.
(KA, Avlöningslistor, Svenska Adelsfanan 1701, sid 33)

1702-08-..

Är dopvittne, svårt skadad text.
(Börstil C:1, sid 4)

1703-11-19

Är dopvittne när mäster Jan Larsson Strömberg och Katarina Matsdotter Palms i Östhammar son Jonas döps.
(Börstil C:1, sid 18)

1704-07-10

Dopvittne, bosatt på Ed i Börstil, när mäster Jan Hansson Rödbäck och Johanna Jansdotters i Östhammar son Karl döps.
(Börstil C:1, sid 25)

1704-11-21

Undertecknar brev i Ed, Börstil.
(Krigskollegium brevböcker 1706:III sid 4663)

1705-05-22

Gifter sig i Örebro med Katarina Lidia.
(Örebro Nikolai EI:1, sid 1)

1709-10-16

Antas som mönsterskrivare vid Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri, Ryttmästare Joh: Cristoph Neigenfindts Compagnie.
(Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri GMR 1710, sid 290)

1709-10-16

Antas som regementsskrivare vid Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri, regementsstaben. (Kongl Cammar Collegij fullmacht)
(Upplands tre- och femmänningsregemente kavalleri GMR 1710, sid 4)

1711-11-13

Är mönsterskrivare vid Svenska Adelsfanan, Upplands och Västmanlands kompani.
(KA, Avlöningslistor, Svenska Adelsfanan 1711, sid 194)

1711-11-13

Antas som regementsskrivare vid Svenska Adelsfanan, regementsstaben på överste Bennets femmänningskavalleri regemente. (Kongl. Cammar Collegii. fullmakt)
(KA, Avlöningslistor, Svenska Adelsfanan 1711, sid 194)

1712-04-12

Undertecknar brev i Stockholm.
(Krigskollegium brevböcker 1713:III sid 2641)

1712-12-07

Hustrun Katarina, då bosatt på Ed i Börstil, är dopvittne när Mats Perssons och Karin Eriksdotters dotter Katarina döps.
(Börstil C:1, sid 91)

1713-02-23

Undertecknar brev i Stockholm.
(Krigskollegium brevböcker 1713:III sid 3891)

1713-11-16

Undertecknar brev på Ed, Börstil.
(Krigskollegium brevböcker 1714:II sid 1563)

1714-01-28

Är bosatt på Ed, Börstil. (Svenska Adelsfanans regementsskrivarboställe).
(SVAR, MTL 1714, sid 936)

1715-01-24

Undertecknar brev i Stockholm.
(Krigskollegium brevböcker 1715:IV sid 6302)

1716-09-01

Ersätts som mönsterskrivare vid Svenska Adelsfanan, Livkompaniet.
(KA, Avlöningslistor, Svenska Adelsfanan 1716, nr 8)

1717-04-12

Erhåller Ängeby kronorusthåll i Börje av överstinnan Virginia Spens "såsom en ärkensla för dess möda och beswär". Virginia Spens var änka efter översten vid Svenska Adelsfanan Henning Adolf Kruus.
(BOU Katarina Lidia, Ulleråkers häradsrätt F:1a sid 18)

1717-09-25

Ersätts som regementsskrivare vid Svenska Adelsfanan, regementsstaben.
(KA, Avlöningslistor, Svenska Adelsfanan 1716, nr 8)

1718-12-02

Sonen Patrus avlider på Ed i Börstil.
(Börstil C:1 sid 429)

1720-02-03

Är bosatt i (Ängeby), Börje.
(SVAR, MTL 1720, sid 7)

1722-01-17

Transportskriften på Ängeby kronorusthåll blir påskriven och stadsfäst av (Ulleråkers) häradsrätt.
(BOU Katarina Lidia, Ulleråkers häradsrätt F:1a sid 18)

1723-07-05

Erhåller en uträkning på augmentet Skuttunge av ett mantal om 14 örnland.
(BOU Katarina Lidia, Ulleråkers häradsrätt F:1a sid 18)

1727-01-19

Erhåller en uträkning på augmentet Almby i Vänge socken.
(BOU Katarina Lidia, Ulleråkers häradsrätt F:1a sid 18)

1727-09-25

Avlider i Ängeby, Börje.
(KB, Personvers 1727)

Petter Örbin i litteraturen

"Öhrbijn, Peter; reg. auditör och reg. skrivare här (Upplands femmänningsregemente till häst) 16/10 1709; var kvar som auditör 1711; transp. till Adelsfanan 13/11 s.å."
(Personhistorisk tidsskrift 1916 sid 40)