genealogi.casterud.com

Klockaren Kristian Larsson (1671-1734)

Ana nr 1738 i min antavla.

OBS. Pågående utredning där alla släktskap ännu inte är säkerställda.

Kristian Larsson

Kristian Larsson, 167(1)-1734, var klockare i Flistad församling i Östergötland. Hans ursprung är okänt och den första gången han kan återfinnas i källorna är 1699-04-10 då han i egenskap av dopvittne uppges vara bosatt på Hässleberget i Ljungs församling. Sex månader senare, när han 1699-10-08 gifter sig med Brita Andersdotter, är han fortfarande bosatt på Hässleberget. Den 30 november samma år utnämns han till klockare i Björkebergs församling dit han flyttar och förblir bosatt i några år. Redan i april 1702 utnämns dock hans efterträdare som klockare där, komministersonen Suno Asp.

Kristian flyttar därmed tillbaka till Ljung och bosätter sig återigen på Hässleberget. I februari 1705 försörjer han sig som skräddare och är då bosatt på Säby äng. 1707-1708 bor han på Råby ägor men redan 1710 återfinns han återigen på Säby äng. Omkring 1713 utnämns han på nytt till klockare, denna gång i Flistads församling. I Flistad förblir han bosatt och arbetar som klockare ända fram till sin död i januari 1734.

Hustrun Brita Andersdotter

Även Britas ursprung är okänt. Hon uppges vid vigseln 1699 komma från Svennevads församling. Brita avlider 1740-05-13 i Flistad.

Dottern Elisabet Kristiansdotter Grönberg

Elisabet föddes 1700-06-07 i Björkeberg socken. Hon gifte sig (okänt när) med Anders Andersson Falk (1702-1780). De fick tillsammans åtta barn; Anders (f. 1730 i Herrberga), Kristian Fredrik (f. 1732 ca), Herman Sven (f. 1734 i Motala), Karl Gustav (f. 1737 i Motala), Natanael (f. 1740 i Motala), Karl Gustav (f. 1743 i Motala), Karl Gustav (f. 1746 i Motala) och Nils (f. 1747 ca).

Sonen Lars Kristiansson Grönberg

Lars föddes 1702-02-14 på Hässleberget i Ljung. Han gifte sig (okänt när) med Anna Olofsdotter Hagman (1708 ca-1738). De fick tillsammans en son med okänt namn. Lars gifte 1739-11-09 om sig i Björkeberg socken med Brita Andersdotter. De fick tillsammans sonen Anders (f. 1740 i Björkeberg).

Dottern Sofia Kristiansdotter

Sofia föddes 1704-09-21 i Ljung. Hon avled (bg. 1708-06-14) på Råby ägor i samma församling.

Dottern Katarina Kristiansdotter

Katarina föddes 1707-01-02 på Råby ägor i Ljung.

Dottern Anna Kristiansdotter

Anna föddes 1710-03-25 på Säby äng i Ljung. 1740-12-14 anklagades hon i Flistad för att tubbat flickan Lisken Johansdotter att stjäla med följden att hon blev driven ur församlingen.

Sonen Anders Kristiansson

Anders föddes 1712-06-23 på Ängen i Ljung. Han avled (bg. 1717-08-18) i Flistad.

Sonen Kristian Kristiansson

Kristian föddes 1714-04-14 i Flistad. Han avled (bg. 1717-08-18) i Flistad.

Sonen Johannes Kristiansson

Johannes föddes 1717-04-02 i Flistad. Han avled (bg. 1717-08-18) i Flistad.

Dottern Birgitta Kristiansdotter

Birgitta föddes 1718-07-04 i Flistad. Hon avled ogift 1738-05-30 på Kullersbo i Flistad.

Kristians ursprung

I en fotnot i Örnbergs Svenska ättartal återfinns en intressant kommentar rörande Kristian: "Enl Wiede var han slägt med Per Ausenius, f. 1659, d. 1710, komnstr i Flista".

Uppgiften har inte kunnat verifieras men Per Ausenius (1659-1710) var gift med Sigrid Chourling (-1736) och hennes moder var Sofia Christiana Frost (162(4)-1694). Sofia var i sin tur dotter av majoren vid Östgöta Infanteriregemente, Kristian Frost. Kyrkoherdeänkan Sofia hade fått taga ett gårdsbruk till försörjning och det gårdsbruket var Hässleberget där hon också senare avled (och där Kristian Larsson var bosatt 1699 och 1702). Sofia hade flera barn och ett av dessa var Rebecka Jönsdotter Chourling, gift med komministern i Ljung Laurentius Svenonius Lundelius (-1679). Både Sofia och Rebecka levde som änkor i Ljung i stor fattigdom och erhöll änkehjälp. Det framgår också att Rebecka vid tiden för mannens död 1679 hade tre stycken små barn. Av kyrkoräkenskaperna framgår att hon var bosatt i Ljung åtminstone till 1712. Var i församlingen är dock okänt. Hon är heller aldrig dopvittne, i motsats till hennes syster Sigrid.

Skulle Kristian Larsson kunna vara son av komminister Lars och dennes hustru Rebecka?

Tar man en titt på Kristians nio barns dopvittnen ser man att både Per Ausenius och Sigrid Chourling återfinns bland dessa. Vid flera tillfällen även medlemmar ur andra prästfamiljer, något som i sig kanske inte är så konstigt eftersom Kristian arbetat som klockare. Vad som däremot är mer intressant är hur Kristian namngivit barnen. Deras namn förekommer till stor del bland Kristians närmaste förfäder; Elisabet, Lars (fader), Sofia (mormor), Katarina (farmor), Anna, Anders, Kristian (mormors far), Johannes (morfar) och Birgitta.

Vid sidan av detta upptar Per Ausenius son Johan Auseen (1700-1781) i Vadstena Kristian Larssons dotterson Nils Falker (1747-1758) till fosterson.

Möjligen var Kristian född på Grönlund i Flistad där herr Lars och Rebecka var bosatta åtminstone 1676-1679. Kristians två äldsta barn tar namnet Grönberg, kanske inspirerade av faderns födelseort.

Även om denna koppling ännu är långtifrån bekräftad är det en hel del som talar för att Kristian var son av Laurentius Svenonius Lundelius och Rebecka Jönsdotter Chourling. Detta skulle i så fall göra honom till en konungaättling då hans mormors mormors far var Erik XIV.

Stort tack till Gert Påhlsson som bidragit med uppgifter om dessa familjer.