genealogi.casterud.com

Borgarsläkten Engman från Uppsala

Detta är en utredning av skomakaren i Uppsala Karl Engmans ättlingar. Karl är ana nr 768 i min antavla. Person- och ortregister återfinns längst ner på sidan.

OBS. Utredningen pågår, sidan uppdateras kontinuerligt. Karl Engmans fader nu identifierad.


Familj 1

Erik Eriksson, död efter 1702. Boktryckare i Uppsala domkyrkofs (C).

Bosatt 1694-1702 som boktryckaregesäll i Svartbäcksroten, Uppsala.

Barn utan känd moder:
* Kristina Eriksdotter Engman, född 1685 åu, se familj 2.

* Karl Eriksson Engman, född 1693-09-11, se familj 3.

* N.N. Engman, född (döpt 1696-04-24) i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt
i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var stud. dnu Ericus Gråberg, bokrtyckargesällen .., hustru Anna Eriksdotter borgaren Per Johanssons hustru och pigan Anna Johansdotter.

* Olof Engman, döpt 1698-11-14, se familj 4.


Familj 2

Kristina Eriksdotter Engman (från familj 1), född 1685 åu,
död 1759-05-11 (begravd 1759-05-17) i Luten 4, Uppsala domkyrkofs (C).
Bosatt i Luten 4, Uppsala domkyrkofs (C).

Gift 1714-05-02 i Uppsala domkyrkofs (C) med
Per Abrahamsson Lundberg, född 1685 åu, död 1753-04-.. i Luten 4,
Uppsala domkyrkofs (C). Borgare, slottstimmerkarl i Luten 4,
Uppsala domkyrkofs (C).

Barn:
* Kristina Lundberg, född (döpt 1715-07-07) i Uppsala domkyrkofs (C),
död 1793-01-11 i Uppsala domkyrkofs (C) (av Ålderdomsbräcklighet).
Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var linvävaren Per Larsson, Karl Eriksson Ängman, hustrun Anna Pirgou och jungfrun Malin Persdotter.

Ogift.

* N.N., född 1718-01-02 (döpt 1718-01-03) i Uppsala domkyrkofs (C),
död (begravd 1720-11-13) i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt
i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var studiosus Laurentius Kullman, bagaren mäster Örlander, jungfru Ingrid Arenia och skomakaren mäster Engmans hustru Anna Flor.

* Anna Lundberg, född 1721-10-21 (döpt 1721-10-22)
i Uppsala domkyrkofs (C), död efter 1759. Bosatt
i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var borgaren Lars Persson Bäling, ryttaren Erik Ål, snickaren Sandbergs hustru Greta Norstedt och jungfru Anna Lisa Zelebell.

* Brita Lundberg, född 1721-10-21 (döpt 1721-10-22)
i Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1726-05-22)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var borgaren Lars Persson Bäling, ryttaren Erik Ål, snickaren Sandbergs hustru Greta Norstedt och jungfru Anna Lisa Zelebell.

* Maria Lundberg, född 1725-11-16 (döpt 1725-11-18)
i Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1726-06-12)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var skräddaren mäster Erik Enquist, stud: Olaus Tibelius, hustrun Lisa Bergstedt och jungfru Brita (S...berg).

* Peter Lundberg, född 1729-05-25, se familj 5.


Familj 3

Karl Eriksson Engman (från familj 1), född 1693-09-11
(döpt 1693-09-13) i Uppsala domkyrkofs (C), död 1767-03-05
(begravd 1767-03-15) i Kvarteret Jungfrun nr 20, Uppsala domkyrkofs (C),
(av Ålderdomskrämpor). Skomakare, borgare i Kvarteret Jungfrun nr 20,
Uppsala domkyrkofs (C).

Vittnen vid dopet var Gustavus Rudbeck, borgaren Johan Persson Bäling, hustru Barbro och hustru Maria Pålsdotter.

Bodde 1717 i kvarteret Rosendahl, S:t Lars rote, Fjärdingsroten. (mtl)

Gift 1716-06-28 i Vendel (C) med
Anna Floberg, död 1730-08-23 (begravd 1730-08-30) i Kvarteret Rosendahl,
Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Kvarteret Rosendahl,
Uppsala domkyrkofs (C).

Bosatt 1716 i Grytby, Vendel. (vb)

Gift 1731-06-21 i Viksta (C) med
Anna Katarina Svanström, död (begravd 1760-06-17)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).

Gift 1761-04-30 i Uppsala domkyrkofs (C) med
Katarina Matsdotter Walman, född 1703 åu, död 1784-02-05
(begravd 1784-02-13) i Uppsala domkyrkofs (C) (av Ålderdom). Bosatt
i Uppsala domkyrkofs (C).

Barn i första giftet:
* Erik Engman, född 1717-06-06, se familj 6.

* Jakob Engman, född 1719-10-04, se familj 7.

* Johan Engman, född 1721-09-14 (döpt 1721-09-16)
i Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1726-08-07)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var skomakaren mäster Erik Boman, garvaren mäster Falten Merickler, salig slottsfogden Stares änkefru fru Anna Scalijn och snickaren Sandbergs hustru Margareta Nordstedt.

* Lena Engman, född 1723-10-26 (döpt 1723-10-27) i Kvarteret Rosendahl,
Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1725-07-13)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var länsmannen And: Winruth, Johan Olofsson Floberg, bonden Olof Erikssons hustru från Staby Brita Johansdotter och borgaren Per Abrahamssons hustru Kristina Eriksdotter.

* Margareta Engman, född 1726-04-10, se familj 8.

Barn i andra giftet:
* Brita Kristina Engman, född 1732-03-16, se familj 9.

* Anna Lena Engman, född 1733-05-13 (döpt 1733-05-15)
i Uppsala domkyrkofs (C), död 1738-12-22 i Uppsala domkyrkofs (C).
Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var länsman Petrus Svanström, smeden mäster Olaus Engman, hustru Anna Bleckman och hustru Katarina Linberg.

* Karl Engman, född 1735-08-20, se familj 10.

* Olof Engman, född 1738-04-05 (döpt 1738-04-05)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var rector scholae herr Jakob Arenius, herr rådmannen Mårten Ubman, hustrun Kristina Nyman och hustrun Kristina Engman.

* Abraham Engman, född 1738-04-05 (döpt 1738-04-05)
i Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1738-04-11)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var rector scholae herr Jakob Arenius, herr rådmannen Mårten Ubman, hustrun Kristina Nyman och hustrun Kristina Engman.

* Anna Katarina Engman, född 1739-04-05 (döpt 1739-04-06)
i Uppsala domkyrkofs (C), död (begravd 1739-04-30)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var höglärde herr magister Walldius, herr rådman Säfström, fru Katarina Margareta Celsia och herr rådman Nils Kyroni käresta madam Maria Elisabet Holmberg.

* Johanna Katarina Engman, född 1741-06-24 (döpt 1741-06-25)
i Uppsala domkyrkofs (C), död före 1767. Bosatt
i Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var Academie befallningsman herr Westrin, studiosis Jakob Engman, skomakaren Bergqvists käresta och jungfru Anna Lisa Thuring,


Familj 4

Olof Engman (från familj 1), född (döpt 1698-11-14)
i Uppsala domkyrkofs (C), död efter 1763. Borgare, klensmed i Plantan 4,
Uppsala domkyrkofs (C).

Vittnen vid dopet var stud. Fagraeus, Anders Matsson, hustru Margareta Karlsdotter och Malin Johansdotter.

Gift 1748-08-07 i Helga Trefaldighet (C) med
Kristina Eriksdotter, född 1706 åu, död efter 1763. Bosatt i Plantan 4,
Uppsala domkyrkofs (C).

Gift före 1722 med
Anna Jansdotter, född 1699 åu, död 1742 ca. Bosatt i Plantan 4,
Uppsala domkyrkofs (C).

Barn i andra giftet:
* Olof Engman, född 1726-07-28 (döpt 1726-07-29)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Plantan 4, Uppsala domkyrkofs (C).
Vittnen vid dopet var skomakaren mäster Karl Engman, studios: dny Winge Vestrogoth:, hustru Kerstin Eriksdotter och pigan Brita Törnquist.


Familj 5

Peter Lundberg (från familj 2), född 1729-05-25
(döpt 1729-05-26) i Uppsala domkyrkofs (C), död 1768-07-26
(begravd 1768-07-28) i Uppsala domkyrkofs (C). Bagare
i Kvareteret Rosenberg 9, Uppsala domkyrkofs (C).

Vittnen vid dopet var borgaren Olof Engman, drängen Karl Almström, hustrun Anna Westerberg och pigan Beata Juliana Holm.

Gift 1763-05-05 i Helga Trefaldighet (C) med
Katarina Öman, död 1783-03-20 (begravd 1783-03-30)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Kvareteret Rosenberg 9,
Uppsala domkyrkofs (C).

Barn:
* Ulrika Lundberg, född 1764-02-02 (döpt 1764-02-03)
i Helga Trefaldighet (C), död efter 1783. Bosatt
i Kvareteret Rosenberg 9, Helga Trefaldighet (C).


Familj 6

Erik Engman (från familj 3), född 1717-06-06
(döpt 1717-06-08) i Kvarteret Rosendahl, Uppsala domkyrkofs (C),
död (begravd 1758-11-01) i Uppsala domkyrkofs (C) (av Lungsot).
Rector scholae i Uppsala domkyrkofs (C).

Vittnen vid dopet var studiosus herr Magnus Kindahl, mäster Jöns Lindberg, fru sekreterskan Elsa Kajsa Stiernkrona och madame Anna Ekman.

Gift med
Magdalena Högbom, död efter 1767. Bosatt i Uppsala domkyrkofs (C).

Barn:
* Johannes Engman, född 1747-07-21 (döpt 1747-07-22) i Klara (AB),
död efter 1767.
"Magdalena Högboms oäkta barn döpte mr Alm hemma. Fadern uppgavs vara kofferdisjöman vid namn Jonas Strömberg. Lägersmålet sades vara skett i staden vid lilla torget, därest hon tjänte. I barnsäng ligger hon i Luntmakargatsbacken uti skoflickare Grås gård, Barnmor: hustru Maria Söderberg har henne betjänat."


Familj 7

Jakob Engman (från familj 3), född 1719-10-04
(döpt 1719-10-06) i Kvarteret Rosendahl, Uppsala domkyrkofs (C),
död 1786-12-23 i Vänge prästgård, Vänge (C) (av Slag). Kyrkoherde
i Vänge prästgård, Vänge (C).

Vittnen vid dopet var magister Hernodius, mäster Daniel Clautwitz, Katarina Helenia och hustrun Anna Pirgov.

"Kyrkoherden öfwer Wänge och Läby församlingar herr Jacob Engman född i Upsala stad den 4 Octobr: 1719. Blef prästwigd den 12 Dec 1741. Erhöl (...) på Sacellanien uti Wänge och Läby församlingar af den 19 aug: 1750. Gift första gången 1751 d: 25 Juli med framledna audituer wid kongl. Adls fana Regementet herr Pehr Öhrbiens dotter, Jungfru Margareta Catharina Öhrbien. Pastor i ofwannämnd församl. 1776. Gift (...) gången d: 27 aug: 1780 med (...)" (bg)

"Jacob Engman. Upl. Född Oct. 1719. Fadr. Borgare i Upsala. Stud 1736. Pvgd 12 Dec 1741. Commin. här 1750. Kyrkoh. här 6 Apr. 1776. Respondens vid prestmötet 1778. Död 23 Dec 1786. Gift 1. med Margareta Catharina Ohrbien d. 1779, 65 år gammal. 2. 1780 med Sara Christina Froman, enka efter prosten N. Flodman i Åkerby. Hon dog 1796, 69 år gammal. Barn: Jacob, Commin. i Kallmar, Eric, Commin. i Tärna, en dotter gift med vice scholmästaren i Enköping Abrah. Holmén". (Fant & Låstbom, Uppsala ärkestifts herdaminne, III s 449)

Gift 1751-07-25 i Börje (C) med
Margareta Katarina Örbin, född 1714-05-09 (döpt 1714-05-10) i Ed,
Börstil (C), död 1779-04-26 (begravd 1779-05-11) i Vänge prästgård,
Vänge (C). Bosatt i Vänge prästgård, Vänge (C).

Bosatt 1726-1751 som syster på Ängeby, Börje sn. /.../ Bosatt 1751 i Vänge sn. (vb) /.../ Bosatt 1766-1772 som hustru i Öster Läby, Läby sn. Bosatt 1773-1776 som hustru i Österby, Läby sn. Bosatt 1776 i Vänge sn.

"Margareta Catharina Öhrbien, kyrkoherdens Jacob Engmans hustru, född i Börstill socken och Ed 1714, den 9/20 maj af framl Auditeuren wid Kong. adels fana Regementit, Peter Öhrbien, och fru Catharina Lidius. Blef gift 1751, den 25 juli. Haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar, af hvilka den yngre dottren blef död i sin späda barndom, de öfriga leva ännu. Warit meradels begåfwad med god hälsa. Sjuknade d 19 April af Pleuresie, och stax dagen därpå måste intaga sängen, sjukdom nu tilltog, så att hon intet längre uthärdade än till den 26 i samma månad, då hon kl 11 för middagen stilla och saligen i herranom afsomnade. Blef Christeligen begrafwen den 11 Maji i kyrkan, fram i Choret, på höger om altaret. Lefwat 65 år, på 3 weckor och 3 dagar när." (db)

Gift 1780-08-27 i Vänge (C) med
Sara Kristina Froman, född (döpt 1727-02-01) i Karlskyrka (AB),
död 1796-01-09 (begravd 1796-01-21) i Vänge (C). Bosatt i Vänge (C).

Begravd 21/1. Änka pastorskan Engmans ... Kristina Flodman, född Froman. Död av vattusot. 68 år 11 månader 8 dagar.

Prosten i Åkerby och Jumkil Nils Flodmans änka.

Barn i första giftet:
* Kristina Elisabet Engman, född 1753-01-22, se familj 11.

* Jakob Engman, född 1755-02-16, se familj 12.

* Katarina Ulrika Engman, född 1757-06-06 (döpt 1757-06-07) i Österby,
Läby (C), död 1757-07-27 (begravd 1757-07-31) i Österby, Läby (C).
Bosatt i Österby, Läby (C).
Vittnen vid dopet var assessorn välborne herr Erland Fredrik Hjärne på Brunna i Vänge, regementsskrivaren vid Adelsfanan högaktad herr Olof Sparrman, sekreteraren högaktad herr Israel Pomp på (Berholn) i Jumkil socken, Kongl. Akad. boktryckaren i Uppsala högaktad herr Lars Magnus Höjer, kronobefallningsmannen högaktad herr Petter Jerling, borgmästaren i Stockholm högädle och vittlagfarne herr Erik Ströms fru Margareta Martin, theologie adjunkten och prosten högärade och höglärde herr magister Kristoffer Clewbergs fru Marta Margareta Smedberg, änkepastorskan fru Kristina Lode i Berga i Åkerby socken, komministern ärade herr Johan Sparrmans fru Johanna Sofia Hagel i Håga och jungfrun dygderika Helena Depken i Åkerby prästgård.

* Erik Engman, född 1758-09-11, se familj 13.


Familj 8

Margareta Engman (från familj 3), född 1726-04-10
(döpt 1726-04-12) i Kvarteret Rosendahl, Uppsala domkyrkofs (C),
död 1783-12-10 (begravd 1783-12-21) i Prästgården, Västra Ryd (AB). Bosatt
i Prästgården, Västra Ryd (AB).

Vittnen vid dopet var borgaren Hans Wennman, studios. day. Benedictus Winge, jungfrun Greta Drissel och hustrun Katarina Bäling.

Gift med
Gustav Nordstedt, född 1728, död 1784-04-12 i Prästgården,
Västra Ryd (AB). Kyrkoherde i Prästgården, Västra Ryd (AB).

Barn:
* Anna Kristina Nordstedt, född 1755, se familj 14.


Familj 9

Brita Kristina Engman (från familj 3), född 1732-03-16
(döpt 1732-03-18) i Uppsala domkyrkofs (C), död 1784-04-09
(begravd 1784-04-18) i Viks kvarn, Balingsta (C). Bosatt
i Lingonbacka pappersbruk, Järlåsa (C).

Vittnen vid dopet var herr magister Markus Simming, herr Andreas Norell, fru Anna Katarina Ljung och madame Anna Ekman.

Gift 1754-01-06 i Njutånger (X) med
Daniel Nilsson Pilström, född 1721 i Skönberga (E), död 1782-06-06
(begravd 1782-06-09) i Lingonbacka pappersbruk, Järlåsa (C). Pappersmakare
i Lingonbacka pappersbruk, Järlåsa (C).

Barn:
* Nils Pilström, född 1754-11-03, se familj 15.

* Anna Brita Pilström, född 1760-02-02, se familj 16.


Familj 10

Karl Engman (från familj 3), född 1735-08-20
(döpt 1735-08-21) i Uppsala domkyrkofs (C), död efter 1774. Borgare
i Hudiksvall (X).

Vittnen vid dopet var filosofie adjunkt magister Engelbert Hallenius, vaktmästaren Karl Almström, fru magisterskan Trast och madame Östmark.

Gift 1758-04-02 i Hudiksvall (X) med
Anna Hanning, född 1732 i Hudiksvall (X), död 1774-03-30
(begravd 1774-04-04) i Hudiksvall (X). Bosatt i Hudiksvall (X).

Barn:
* Anna Katarina Engman, född 1759-05-28 (döpt 1759-05-29)
i Hudiksvall (X), död 1759-10-09 (begravd 1759-10-14) i Hudiksvall (X).
Bosatt i Hudiksvall (X).
Vittnen vid dopet var handelsmannen Magnu Hanning, och dess hustru, (..) And. Fred. Maas, madame Katarina Vallström, (handels...) Isak Broman och jungfrun Petronella Säfström.

* Erik Engman, född 1760-06-25 (döpt 1760-06-27) i Hudiksvall (X),
död 1760-09-12 (begravd 1760-09-14) i Hudiksvall (X). Bosatt
i Hudiksvall (X).
Vittnen vid dopet var mäster Ol. And. Hyter och dess hustru, mäster Pet. Åkerberg och hustrun, (handels...) Erik Forsgren och jungfru Anna Rogstadia.

* Sven Engman, född 1761-11-15 (döpt 1761-11-15) i Hudiksvall (X),
död efter 1774. Bosatt i Hudiksvall (X).
Vittnen vid dopet var handelsmannen Jon. Frisk, mäster Erik Regnander, mäster Jonas Grub, hustru Katarina Regnander, hustru Brita Borgström och jungfru Sara Rogstadia.

* Karl Engman, född 1764-01-06 (döpt 1764-01-08) i Hudiksvall (X),
död 1764-05-11 (begravd 1764-05-20) i Hudiksvall (X). Bosatt
i Hudiksvall (X).
Vittnen vid dopet var komminister Lars Frisk, bonden Jon Månsson i Hög och Edstad, guldsmedsgesällen And. Magnusson, förnämnda bondens hustru, hustru Margareta Svart och jungfru Kristina Frisk.

* Olof Engman, född 1765-03-12 (döpt 1765-03-13) i Hudiksvall (X),
död 1765-03-21 (begravd 1765-03-31) i Hudiksvall (X). Bosatt
i Hudiksvall (X).
Vittnen vid dopet var mäster Erik Bergström, borgaren Erik Lögdström, gesällen Froman, hustru Margareta Hellberg, hustru Greta Berg och jungfru Kristina Frisk.


Familj 11

Kristina Elisabet Engman (från familj 7), född 1753-01-22
(döpt 1753-01-25) i Österby, Läby (C), död 1812-12-27 (begravd 1813-01-06)
i Prästgården, Morkarla (C). Bosatt i Prästgården, Morkarla (C).

Vittnen vid dopet var kaptenen och riddaren välborne herr Joh: Henrik Knipercrona, kyrkoherden i Åkerby välärade herr Nils Flodman, bergsfogden högaktade Erik Örbien, åldermannen Karl Engman, nämndemannen Lars Karlsson, (kammar...) Frondins fru i Uppsala fru Gunilla Rommel, borgmästarinnan fru Maria Elisabet Holmberg i Uppsala, sekreteraren Pomps fru på (Walehof) fru Sigrid Kristina Lejonsköld, regementspastorn Pfeisters fru i (...) fru Katarina Holm, kyrkovärden Jöns Anderssons hustru i Österby hustru Kristina Matsdotter.

Gift 1792-04-14 i Heliga Trefaldighet (C) med
Abraham Holmén, född 1737 åu, död (begravd 1795-04-12) i Enköping (C).
Vice rektor i Enköping (C).Familj 12

Jakob Engman (från familj 7), född 1755-02-16
(döpt 1755-02-16) i Österby, Läby (C), död 1804-08-01 (begravd 1804-08-07)
i Bista, Kalmar (C) (av Slag). Komminister i Bista, Kalmar (C).

Bosatt 1766-1776 som son i Österby, Läby sn. Bosatt 1776 i Vänge sn. Bosatt 1791 i Vada sn. Bosatt 1791-1797 i Bro prästgård, Bro sn. Bosatt 1797 som komminister i Bista, Kalmar sn. /.../ Bosatt 1800-1804 som komminister i Bista, Kalmar sn.

"Comministern wid denna Församling herr Jacob Engman. Född 1755. Stud 1773: Präst 1778. Comminister loc: 14 juni 1796. Älskad, saknad och sörgd af Församlingen, Embetsbrodern, maka och 5 omyndiga barn." (bg)

"Jacob Engman. Upl. Född 16 Febr. 1755. Fadr. Kyrkoh. i Wänge. Stud. 1773. Pvgd 19 Dec 1778. Commin. här 14 Juni 1796. Död 1 Aug 1804. Gift med Catharina Rydell. Hade fem barn, af hvilka Johan Eric f. 1797 d. 1843. Handlande i Uppsala". (Fant & Låstbom, Uppsala ärkestifts herdaminne, II s 165)

Gift 1785-01-23 i Stockholms-Näs (AB) med
Katarina Andersdotter Rydell, född 1758-10-07 (döpt 1758-10-10)
i Bjursboda hagen, Västra Ryd (AB), död 1806-06-03 i Bista, Kalmar (C),
(av Vattusot). Bosatt i Bista, Kalmar (C).

Bosatt 1758-1760 som dotter i Bjursboda, Västra Ryd. /.../ Bosatt 1763-1771 som flicka i Bjursboda, Västra Ryd. Bosatt 1772-1785 som först flicka sedan piga i Kärrboda, Västra Ryd. Bosatt 1785 i Korsvreta, Västra Ryd. Bosatt 1786 som hustru i Korsvreta, Västra Ryd sn. Bosatt 1786 i Fröslunda sn. /.../ Bosatt 1791 i Vada sn. Bosatt 1791-1797 som hustru i Bro prästgård, Bro sn. Bosatt 1797 som hustru i Bista, Kalmar sn. /.../ Bosatt 1800-1806 som först hustru sedan änka i Bista, Kalmar sn.

"Aflidna Comministern Jac. Engmans enka Fru Caisa Rydell." (bg)

Barn:
* Anders Jakob Engman, född 1786-05-17, se familj 17.

* Kristina Katarina Engman, född 1789-01-21 (döpt 1789-01-22) i Härvsta,
Fröslunda (C), död 1827-01-10 i Stockholm (AB). Bosatt i Katarina (AB).
Vittnen vid dopet var häradsprosten och kyrkoherden i Biskopskulla och Fröslunda herr Johan Hedenius, korpralen vid kungliga livregementet till häst herr Johan Vilhelm Westman på Torslunda herrgård, adjunctus ministerii hos komministern Iserus uti Vallentuna och Björkeby i Roslagen herr Erik Engman frånvarande, i dess ställe rusthållaren Erik Jansson i Härvsta, bondens och kyrkovärdens Anders Anderssons hustru Brita Larsdotter i Härvsta, mademoiselle Kristina Elisabet Engman uti Vänge prästgård frånvarande, i dess ställe jungfru Hedvig Kristina Sollenberg i Härvsta, mjölnarens mäster Nils Pilströms hustru madame Zetterlöf uti Wiks kvarn i Balingsta socken frånvarande, i dess ställe Jon Olofssons hustru i Skrällinge Helena Sofia Sollenberg.

* Lovisa Susanna Engman, född 1793-08-18, se familj 18.

* Ulrika Juliana Engman, född 1795-09-22 (döpt 1795-09-24)
i Bro prästgård, Bro (AB), död (begravd 1819-08-30)
i Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt i Bro prästgård, Bro (AB).
Vittnen vid dopet var pastor mag:r J E Arenius, unge herr Gabr Ulr Arenius, madame Kristina Arenia f. Söderberg i Prästgården, jungfru Beata Löfberg på Lindhagaberg.

* Erik Johan Engman, född 1797-12-15, se familj 19.


Familj 13

Erik Engman (från familj 7), född 1758-09-11
(döpt 1758-09-12) i Österby, Läby (C), död 1815-03-10 (begravd 1815-03-16)
i Prästgården, Morkarla (C). Komminister i Prästgården, Morkarla (C).

Vittnen vid dopet var kyrkoherden i Vänge och Läby välärade herr Anders Amnell, regementsskrivaren vid kungliga Adelsfanan herr Olof Sparrman, komministern i Börje ärevördiga herr Olof Grundel, kaptenen och riddaren välborne herr Knipercronas fru Maria Katarina Groth i (...), bemälta regementsskrivarens fru Kristina Magdalena Boje och berörda komministerns fru Birgitta Kristina Keijsberg.

Gift 1801-09-01 i Sevalla (U) med
Ulrika Kistner, född 1769-01-05 (döpt 1769-01-05) i Mälby, Altuna (C),
död 1812-01-31 (begravd 1812-02-11) i Prästgården, Morkarla (C). Bosatt
i Prästgården, Morkarla (C).

Gift 1813-04-28 i Hökhuvud (C) med
Maria Elisabet Bouman, född 1779-04-16 (döpt 1779-04-18) i Husby skola,
Odensala (AB). Bosatt i Prästgården, Morkarla (C).

Barn i första giftet:
* Erik Gustav Engman, född 1803-05-06 i Tärna, Tärna (U),
död (begravd 1820-08-04) i Uppsala (C) (av Lungsot). Studerande
i Tärna, Tärna (U).


Familj 14

Anna Kristina Nordstedt (från familj 8), född 1755,
död 1803-04-09 (begravd 1803-04-14) i Johannes (AB). Bosatt
i Johannes (AB).

Gift 1785-05-22 i Västra Ryd (AB) med
Lars Borg. Hyrkuskålderman i Stockholm (AB).Familj 15

Nils Pilström (från familj 9), född 1754-11-03
(döpt 1754-11-03) i Östanå pappersbruk, Njutånger (X). Mjölnare
i Viks kvarn, Balingsta (C).

Vittnen vid dopet var herr Jonas Stake och madame Anna Kristina Svanström, pappersmakargesällen Erik Strömberg och hustrun Margareta Larsdotter, dräng pappersmakargesällen Jörgen Hedman och pigan Karin Olofsdotter alla på Östanå pappersbruk.

Gift 1782-09-26 i Börje (C) med
Magdalena Sätterlöf, född 1756 i Österlövsta (C). Bosatt i Frövi kvarn,
Balingsta (C).

Barn:
* Brita Ulrika Pilström, född 1784-04-04 i Viks kvarn, Balingsta (C).
Bosatt i Balingsta (C).

* Daniel Pilström, född 1785-05-04 (döpt 1785-05-05) i Viks kvarn,
Balingsta (C). Bosatt i Frövi kvarn, Balingsta (C).
Vittnen vid dopet var inspektor Jon. Carlström på Fiskbrunna i Ramsta och komministern And. Oldberg samt hustrun Anna Gr. Ljungström på Wijk och jungfru Maja C. Löfström i prästgården.

* Karl Erik Pilström, född 1787-03-20 i Viks kvarn, Balingsta (C),
död 1787-07-19 i Viks kvarn, Balingsta (C). Bosatt i Viks kvarn,
Balingsta (C).

* Johan Niklas Pilström, född 1789-04-06 i Viks kvarn, Balingsta (C),
död 1789-06-29 i Viks kvarn, Balingsta (C). Bosatt i Viks kvarn,
Balingsta (C).

* Katarina Elisabet Pilström, född 1791-06-13 i Balingsta (C). Bosatt
i Frövi kvarn, Balingsta (C).


Familj 16

Anna Brita Pilström (från familj 9), född 1760-02-02
i Falun (W), död 1822-09-09 i Kungsör, Kung Karl (U). Bosatt i Kungsör,
Kung Karl (U).

Gift 1791-05-03 i Balingsta (C) med
Lars Enemark, född 1760 i Tuna, död före 1822. Komminister.

Barn:
* Brita Katarina Enemark, född 1792-06-02, se familj 20.

* Lars Daniel Enemark, född 1793-07-07 i Norrbyn, By (W), död 1794-09-14
i Norrbyn, By (W). Bosatt i Norrbyn, By (W).

* Nils Jakob Enemark, född 1798-07-26 i Norrbyn, By (W). Bosatt
i Norrbyn, By (W).


Familj 17

Anders Jakob Engman (från familj 12), född 1786-05-17
(döpt 1786-05-17) i Korsvreta, Västra Ryd (AB), död 1842-10-19
(begravd 1842-10-27) i Hantverkargatan 21, Kungsholmen (AB),
(av Tärande sjukdom). Rättare, tobaksarbetare i Hantverkargatan 21,
Kungsholmen (AB).

Bosatt 1791 i Vada sn. /.../ Bosatt 1791-1797 som son i Bro prästgård, Bro sn. Bosatt 1797 som son i Bista, Kalmar sn. /.../ Bosatt 1800-1806 som son i Bista, Kalmar sn. /.../ Bosatt 1808-1809 som dräng i Bista, Kalmar sn. /.../ Bosatt 1812-1817 som bonde i Viby, Kalmar sn. Bosatt 1817 i Bålsta, Yttergran sn. Bosatt 1817 i Kalmar sn. Bosatt (1819)-1829 i Sjö, Holm sn. Bosatt 1829 Stockholm. /.../ Bosatt 1833-1835 som tobaksarbetare på Kungsholmen.

Gift 1812-11-26 i Kalmar (C) med
Kristina Katarina Karlsdotter, född 1793-10-21 (döpt 1793-10-23) i Bista,
Kalmar (C), död 1868-10-03 (begravd 1868-10-06) i Hantverkargatan 8,
Kungsholmen (AB) (av Hemorrhagia cerebri). Bosatt i Hantverkargatan 8,
Kungsholmen (AB).

Bosatt 1793-1794 som dotter i Bista, Kalmar sn. Bosatt 1794-1796 som dotter på Kalmarnäs, Kalmar. Bosatt 1796-1798 som dotter i Gillberga, Dingtuna. Bosatt 1798 som dotter på Kalmarnäs, Kalmar. Bosatt 1799-1800 som dotter på Kalmarnäs, Kalmar. Bosatt 1800-1805 som dotter på Kalmarnäs, Kalmar. Bosatt 1806-1811 som dotter i Viby, Kalmar sn. Bosatt 1812-1817 som hustru i Viby, Kalmar sn. Bosatt 1817 som hustru i Bålsta, Yttergran sn. Bosatt 1817 i Kalmar sn. Bosatt (1819)-1829 som hustru i Sjö, Holm sn. Bosatt 1829 Stockholm. /.../ Bosatt 1846-1866 som tobaksarbetaränka på Kungsholmen.

Barn:
* Karl Engman, född 1813-10-22, se familj 21.

* Anders Engman, född 1816-04-26 (döpt 1816-04-26) i Viby, Kalmar (C),
död 1816-06-14 (begravd 1816-06-19) i Viby, Kalmar (C). Bosatt i Viby,
Kalmar (C).
Vittnen vid dopet var kyrkvärden Anders Karlsson, skogsvaktaren Karl Bengtsson, fru Gysander, Karl Bengtssons hustru och Greta Stina Leufgren.

* Jakob Engman, född 1816-04-26 (döpt 1816-04-26) i Viby, Kalmar (C),
död 1816-05-04 (begravd 1816-05-12) i Viby, Kalmar (C) (av Slag).
Bosatt i Viby, Kalmar (C).
Vittnen vid dopet var kyrkvärden Anders Karlsson, skogsvaktaren Karl Bengtsson, fru Gysander, Karl Bengtssons hustru och Greta Stina Leufgren.

* Johan Erik Engman, född 1819-11-02 (döpt 1819-11-03) i Sjö, Holm (C).
Sprutlagare i Maria (AB).
Vittnen vid dopet var torparen Karl Eriksson i Våtvik, torparen Olof Olofsson i Lurbo och hans dotter Stina Kajsa, organisten Axel Hallgren i skolhuset och kusken Erik Wiberg vid Sjö.

* Anders Petter Engman, född 1825-02-06, se familj 22.

* Gustav Engman, född 1833-06-18, se familj 23.


Familj 18

Lovisa Susanna Engman (från familj 12), född 1793-08-18
(döpt 1793-08-19) i Bro prästgård, Bro (AB), död 1843-03-07
(begravd 1843-03-12) i Rickebasta, Alsike (C). Hushållerska, bakerska
i Finstaholm, Häggeby (C).

Vittnen vid dopet var arrendatorn Gustav Arenius, bonden Erik Johansson i Hernevi lillklint, bondesonen Anders Karlsson i Hernevi storklint, tolvmannen Jan Erikssons hustru Katarina Mårtensdotter i Hernevi södergård, bondehustrun Anna Johansdotter i Storklint, mamsell Jeane Helledaij på Lindhagaberg.

Gift 1824-10-24 i Häggeby (C) med
Jöns Erik Hultgren, född 1789-04-19 i Sorunda (AB), död före 1793.
Trädgårdsmästare i Finstaholm, Häggeby (C).

Barn:
* Karl Fredrik Hultgren, född 1825-06-15, se familj 24.

* Kristina Lovisa Hultgren, född 1828-06-16 (döpt 1828-06-24) i Sigtuna,
Sankt Per (AB), död 1829-05-29 (begravd 1829-06-02) i Österby,
Haga (AB). Bröstfeber i Sigtuna, Sankt Per (AB).


Familj 19

Erik Johan Engman (från familj 12), född 1797-12-15
(döpt 1797-12-15) i Bista, Kalmar (C), död 1843-02-01
i Uppsala domkyrkoförsamling (C). Kryddkramhandlare
i Uppsala domkyrkoförsamling (C).

Vittnen vid dopet var bonden Jonas Nilsson, kyrkvärden Erik Anderssons hustru Kristina Karlsdotter, pigan Brita Jansdotter, drängen Jan Andersson, alla i Bista.

Gift 1838-11-24 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) med
Lovisa Augusta Hedman, född 1816-04-27 (döpt 1816-05-05)
i Uppsala domkyrkoförsamling (C). Bosatt i Uppsala domkyrkoförsamling (C).

Barn:
* Erik Gustav Engman, född 1839-07-19 (döpt 1839-07-19)
i Uppsala domkyrkoförsamling (C). Bosatt
i Uppsala domkyrkoförsamling (C).
Vittnen vid dopet var handlaren Kihlberg, fru Hedman, kvartermästaren Grandien med hustru, herr G L Hedman, demoiselle Kihlberg.

* Lovisa Augusta Engman, född 1839-07-19 (döpt 1839-07-19)
i Uppsala domkyrkoförsamling (C). Bosatt
i Uppsala domkyrkoförsamling (C).
Vittnen vid dopet var skolläraren Oldberg, fru Hammar, rådman Wiström, fru Kihlberg, handlaren Gisslén, demoiselle Leffler.


Familj 20

Brita Katarina Enemark (från familj 16), född 1792-06-02
(döpt 1792-06-03) i Norrbyn, By (W), död 1856-11-2 i Västerås (U). Bosatt
i Västerås (U).

Gift med
Karl Erik Blomquist, född 1804-06-21 i Stenkvista (D), död 1856-03-03
(begravd 1856-03-09) i Västerås (U) (av Slag). Skräddare i Västerås (U).Familj 21

Karl Engman (från familj 17), född 1813-10-22
(döpt 1813-10-23) i Viby, Kalmar (C), död efter 1880.
Sprutlagare, skomakare i Röda Berget 45, Adolf Fredrik (AB).

Vittnen vid dopet var Jan Eriksson med hustru i Skörby, bondesonen Karl Eriksson i Skörby, bondedottern Ulrika Eriksdotter, Nils Nilssons dess hustru i Dyarne.

Gift 1841-05-19 i Jakob och Johannes (AB) med
Brita Kristina Eriksdotter, född 1810-08-10 i Södertälje (AB),
död före 1880. Bosatt i Klara (AB).

Barn:
* Beata Sofia Augusta Engman, född 1842-01-15, se familj 25.


Familj 22

Anders Petter Engman (från familj 17), född 1825-02-06
i Sjö, Holm (C), död 1876-07-09 (begravd 1876-07-12) i Kindstugatan 11,
Nikolai (AB) (av Febris gastr sin plex + meningitis).
Skomakare, vaktmästare i Kindstugatan 11, Nikolai (AB).

Bosatt 1825-1829 i Sjö, Holm sn. Bosatt 1829 Stockholm. /.../ Bosatt 1849-1850 som skoarbetare i Staden västra. Bosatt 1851 som skomakargesäll i Jakob. Bosatt 1852 som skomakargesäll på Klara övre. /.../ Bosatt 1854 som skomakargesäll i Jakob. Bosatt 1854-1858 som först skomakargesäll sedan vaktmästare på Klara nedre. Bosatt 1858 som vaktmästare på Kungsholmen. Bosatt 1859-1867 som vaktmästare i Jakob. Bosatt 1868-1869 som vaktmästare i Staden inre och östra. Bosatt 1870 som vaktmästare i Nikolai inre och östra. Bosatt 1871 som vaktmästare i Katarina norra. Bosatt 1872-1873 som vaktmästare i Nikolai södra och västra. Bosatt 1874 som vaktmästare i Staden inre och östra. Bosatt 1875-1876 som vaktmästare i Nikolai inre och östra.

Vaktmästaren Anders Peter Engman avled på sjukhuset vid Sandbergsgatan.

Gift 1850-12-26 i Jakob (AB) med
Kristina Katarina Forsberg, född 1820-09-24 (döpt 1820-09-26)
i Rosenbergs bruk, Fors (D), död 1854-10-24 (begravd 1854-10-27)
i Gamla Kungsholmsbrogata 28, Klara (AB) (av Barnsängsfeber). Bosatt
i Gamla Kungsholmsbrogata 28, Klara (AB).

Bosatt 1836 i Enköpings-Näs sn. /.../ Bodde 1842 som piga i Bisslinge, Ed sn. Bosatt 1842-1844 i Jakob. Bosatt 1844 som piga hos advokatfiskal Rydquist, Storkyrkofs. Hade innan giftet med Ander Petter varit i tjänst hos kungliga Svenska och Norska ministern i Köpenhamn. /.../ Bosatt 1852 som hustru på Klara övre. /.../ Bosatt 1854 som hustru i Jakob. Bosatt 1854 på Gamla Kungholmsbrogatan 28, Klara.

Barn:
* August Fredrik Engman, född 1851-03-21, se familj 26.

* Hugo Valfrid Engman, född 1852-11-10 (döpt 1852-11-12)
i Hantverkargatan 21, Adolf Fredrik (AB), död 1892-12-27
(begravd 1893-01-03) i Regeringsgatan 95, Johannes (AB),
(av Lunginflammation). Handelsbiträde i Regeringsgatan 95,
Johannes (AB).

* Johan Knut Engman, född 1854-10-03 (döpt 1854-10-07)
i Gamla Kungsholmsbrogata 28, Klara (AB). Bosatt
i Gamla Kungsholmsbrogata 28, Klara (AB).


Familj 23

Gustav Engman (från familj 17), född 1833-06-18
(döpt 1833-06-20) i Kvarteret Bergsklippan större nr 6, Kungsholmen (AB),
död 1899-06-19 (begravd 1899-06-22) i Lilla Bastugatan 1,
Adolf Fredrik (AB). Koppartryckare, karttryckare i Lilla Bastugatan 1,
Adolf Fredrik (AB).

Gift med
Maria Matilda Torpström, född 1849-10-23 (döpt 1849-10-28)
i Torpunga ägor, Torpa (U). Bosatt i Jungfrun 9, Hedvig Eleonora (AB).Familj 24

Karl Fredrik Hultgren (från familj 18), född 1825-06-15
(döpt 1825-06-17) i Finstaholm, Häggeby (C), död 1900-01-24
(begravd 1900-02-10) i Bye, Mörsil (Z). Färgare i Mörsil (Z).

Vittnen vid dopet var bonden Jan Andersson i Viksjö, organistsonen Karl Westrell, hustrun Katarina Vesterberg, hushållerskan Maria Sunedotter.

Gift 1860 med
Ingrid Brita Kullström, född 1838-08-28 i Borgsjö (Y). Bosatt i Bye,
Mörsil (Z).

Barn:
* Karl Nikolaus Hultgren, född 1861-11-09 (döpt 1861-11-17) i Tälje,
Borgsjö (Y), död 1881-04-19 (begravd 1881-05-22) i Bye, Mörsil (Z).
Bosatt i Bye, Mörsil (Z).

* Fredrik Vilhelm Hultgren, född 1863-12-13 (döpt 1864-01-17) i Bye,
Mörsil (Z). Bosatt i Bye, Mörsil (Z).

* Lovisa Katarina Hultgren, född 1866-12-17, se familj 27.

* Andreas Johannes Hultgren, född 1869-02-01 (döpt 1869-03-14) i Bye,
Mörsil (Z), död 1893-08-14 (begravd 1893-08-20) i Bye, Mörsil (Z).
Bosatt i Bye, Mörsil (Z).

* Brita Selina Hultgren, född 1871-10-03, se familj 28.

* Gustav Erik Hultgren, född 1875-09-20 (döpt 1875-10-31) i Bye,
Mörsil (Z). Bosatt i Bye, Mörsil (Z).

* Inga Sofia Hultgren, född 1877-08-25 (döpt 1877-10-14) i Bye,
Mörsil (Z). Bosatt i Bye, Mörsil (Z).


Familj 25

Beata Sofia Augusta Engman (från familj 21),
född 1842-01-15 (döpt 1842-01-16) i Jakob och Johannes (AB), död före 1890.
Bosatt i Klara (AB).

Gift med
Frans Reinhold Wahlberg, född 1833 i Stockholm (AB). Bosatt
i Uppsala domkyrkoförsamling (AB).

Barn:
* Anna Sofia Gabriella Wahlberg, född 1861 i Stockholm (AB). Bosatt
i Uppsala domkyrkoförsamling (AB).


Familj 26

August Fredrik Engman (från familj 22), född 1851-03-21
(döpt 1851-03-24) i Regeringsgatan 77, Jakob (AB), död 1927-05-20
(begravd 1927-05-28) i Hornsgatan 151, Högalid (AB) (av Tuberkulos).
Järnarbetare i Hornsgatan 151, Högalid (AB).

Bosatt 1855 som son på Klara norra. /.../ Bosatt 1868 som snörmakarelärling på Ladugårdsland övre. Bosatt 1869 som snörmakerilärling på Klara övre. Bosatt 1870 som skomakarlärling i Klara övre. Bosatt 1871-1872 som smedslärling i Klara nedre. Bosatt 1873 som metallarbetare i Jakob. Bosatt 1874 som järnarbetare i Johannes. /.../ Bosatt 1881-1885 som järnarbetare på Sankt Paulsgatan 28, Hornsgatan 182 Maria. Bosatt 1885-1886 som järnarbetare på Högbergsgatan 26, Lilla Fiskargränd 2, Östgötagatan 11, Katarina. Betyg till rättegångsbiträde. Bosatt 1886-1887 som järnarbetare på Brännkyrkagatan 59A, Maria. Bosatt 1887-1889 som järnarbetare på Brännkyrkagatan 57A, Maria. Bosatt 1889-1892 som järnarbetare på Ringvägen 13, Maria. Bosatt 1892-1894 som järnarbetare på Brännkyrkagatan 79-81, Hornsgatan 90, 92, Maria. Bosatt 1894-1911 som järnarbetare på Lundagatan 27, Maria. Bosatt 1911-1912 som järnarbetare på Lundagatan 25, Maria.
Bosatt 1912-1914 som järnarbetare på Ansgariegatan 1, Lundagatan 41, Maria. Bosatt 1914-1915 som järnarbetare på Kapellgränd 17, Östgötagatan 21, Katarina. Bosatt 1915-1916 som järnarbetare på Lundagatan 23, Ringvägen 4, Maria. Bosatt 1916-1926 som arbetare på Hornsgatan 145-151, Långholmsgatan 28, Maria.

1921 anställd vid Statens "Jernvägsvärkstad": Filare Aktiebolag, Centraltryck.

Järnarbetaren August Fredrik Engman avled av TBC på Kungliga Serafimerlassarettet i Stockholm.

Gift 1878-11-01 i Jakob (AB) med
Sofia Ryd, född 1852-09-22 (döpt 1852-09-26) i Ramshammar, Kjula (D),
död 1931-02-20 (begravd 1931-02-28) i Högalidsgatan 13, Högalid (AB),
(av Cardinal Paralup cord). Bosatt i Högalidsgatan 13, Högalid (AB).

Bosatt 1871 som dotter i Hagtorpet, Kjula sn. Bosatt 1871 i Eskilstuna. /../ Bosatt 1873 som piga på Nikolai södra och västra. Bosatt 1875 som piga på Maria norra. /.../ Bosatt 1881-1885 som hustru på Sankt Paulsgatan 28, Hornsgatan 182, Maria. Bosatt 1885-1886 som hustru på Högbergsgatan 26, Lilla Fiskargränd 2, Östgötagatan 11, Katarina. Bosatt 1886-1887 som hustru på Brännkyrkagatan 59A, Maria. Bosatt 1887-1889 som hustru på Brännkyrkagatan 57A, Maria. Bosatt 1889-1892 som hustru på Ringvägen 13, Maria. Bosatt 1892-1894 som hustru på Brännkyrkagatan 79-81, Hornsgatan 90, 92, Maria. Bosatt 1894-1911 som hustru på Lundagatan 27, Maria. Bosatt 1911-1912 som hustru på Lundagatan 25, Maria. Bosatt 1912-1914 som hustru på Ansgariegatan 1, Lundagatan 41, Maria. Bosatt 1914-1915 som hustru på Kapellgränd 17, Östgötagatan 21, Katarina. Bosatt 1915-1916 som hustru på Lundagatan 23, Ringvägen 4, Maria. Bosatt 1916-1926 som hustru på Hornsgatan 145-151, Långholmsgatan 28, Maria.

Barn:
* Sofia Fredrika Elvira Engman, född 1878-12-26 (döpt 1879-01-11)
i Roslagstorg 25, Johannes (AB), död 1955-10-21 (begravd 1955-10-30)
i Lundagatan 41, Högalid (AB). Bokbinderska i Lundagatan 41,
Högalid (AB).

* Fredrik Mauritz Engman, född 1880-11-05 (döpt 1880-11-08)
i Regeringsgatan 61, Jakob (AB), död 1969-01-22 i Bromma (AB).
Musikfanjunkare, urmakaregesäll i Bromma (AB).

* Karl August Edvin Engman, född 1883-02-25 (döpt 1883-03-03)
i Sankt Paulsgatan 28, Maria (AB). Hornblåsare, ekonomist, korpral
i Sankt Paulsgatan 28, Maria (AB).

* Bror Emil Engman, född 1886-02-06 (döpt 1886-02-11) i Högbergsgatan 26,
Katarina (AB), död 1959-06-17 i Upplandsgatan 84, Vasa (AB).
Kontorist, kamrer i Upplandsgatan 84, Vasa (AB).
Bosatt 1886 som son på Högbergsgatan 26, Katarina. Bosatt 1886-1887 som son på Brännkyrkagatan 59A, Maria. Bosatt 1887-1889 som son på Brännkyrkagatan 57A, Maria. Bosatt 1889-1892 som son på Ringvägen 13, Maria. Bosatt 1892-1894 som son på Brännkyrkagatan 79-81, Hornsgatan 90, 92, Maria. Bosatt 1894-1911 på Lundagatan 27, Maria. Bosatt 1911-1912 som kontorsbiträde på Lundagatan 25, Maria. Bosatt 1912-1914 som kontorsbiträde på Ansgariegatan 1, Lundagatan 41, Maria. Bosatt 1914-1915 som kontorsbiträde på Långholmsgatan 1, Maria. Bosatt 1915-1916 som kontorsbiträde på Lundagatan 23, Ringvägen 4, Maria. Bosatt 1916-1923 som kontorsbiträde på Högalidsgatan 32, Maria. Bosatt 1923-1925 som kontorist på Ansgariegatan 5, Brännkyrkagatan 102, Maria.

* Eskil Emanuel Engman, född 1888-03-31 (döpt 1888-04-12)
i Brännkyrkagatan 57A, Maria (AB), död 1888-11-16
i Brännkyrkagatan 57A, Maria (AB). Bosatt i Brännkyrkagatan 57A,
Maria (AB).


Familj 27

Lovisa Katarina Hultgren (från familj 24),
född 1866-12-17 i Bye, Mörsil (Z), död 1947-05-06 i Huvulsviken,
Rödön (Z). Lärarinna i Huvulsviken, Rödön (Z).

Gift 1901-06-16 med
Magnus Olofsson, född 1861-04-21 i Gräsmark (S), död 1952-04-04
i Ytterån, Näskott (Z). Bosatt i Ytterån, Näskott (Z).Familj 28

Brita Selina Hultgren (från familj 24), född 1871-10-03
(döpt 1871-10-22) i Bye, Mörsil (Z). Bosatt i Bye, Mörsil (Z).

Gift 1898-04-02 i Östersund (Z) med
Nils Nilsson Stenström, född 1866-05-05 (döpt 1866-05-11) i Kornhed,
Kyrkheddinge (M). Bosatt i Östersund (Z).

Barn:
* Elsa Ingegerd Maria Stenström, född 1899-04-12 (döpt 1899-05-05)
i Östersund (Z). Bosatt i Östersund (Z).

* Rut Estria Virginia Stenström, född 1900-04-19 (döpt 1900-06-03)
i Öregrund (C). Bosatt i Öregrund (C).

* Nils Erik Emanuel Stenström, född 1901-06-18 (döpt 1901-07-03)
i Öregrund (C), död 1968 i Lidingö (AB). Bosatt i Lidingö (AB).


Personregister


Blomquist, Karl Erik f 1804-06-21 i Stenkvista (D) 20
Borg, Lars bosatt i Stockholm (AB) 14
Bouman, Maria Elisabet f 1779-04-16 i Odensala (AB) 13
Enemark, Brita Katarina f 1792-06-02 i By (W) 16, 20
Enemark, Lars f 1760 i Tuna 16
Enemark, Lars Daniel f 1793-07-07 i By (W) 16
Enemark, Nils Jakob f 1798-07-26 i By (W) 16
Engman, Abraham f 1738-04-05 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Anders f 1816-04-26 i Kalmar (C) 17
Engman, Anders Jakob f 1786-05-17 i Västra Ryd (AB) 12, 17
Engman, Anders Petter f 1825-02-06 i Holm (C) 17, 22
Engman, Anna Katarina f 1739-04-05 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Anna Katarina f 1759-05-28 i Hudiksvall (X) 10
Engman, Anna Lena f 1733-05-13 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, August Fredrik f 1851-03-21 i Jakob (AB) 22, 26
Engman, Beata Sofia Augusta f 1842-01-15 i Jakob och Johannes (AB) 21, 25
Engman, Brita Kristina f 1732-03-16 i Uppsala domkyrkofs (C) 3, 9
Engman, Bror Emil f 1886-02-06 i Katarina (AB) 26
Engman, Erik f 1717-06-06 i Uppsala domkyrkofs (C) 3, 6
Engman, Erik f 1758-09-11 i Läby (C) 7, 13
Engman, Erik f 1760-06-25 i Hudiksvall (X) 10
Engman, Erik Gustav f 1803-05-06 i Tärna (U) 13
Engman, Erik Gustav f 1839-07-19 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) 19
Engman, Erik Johan f 1797-12-15 i Kalmar (C) 12, 19
Engman, Eskil Emanuel f 1888-03-31 i Maria (AB) 26
Engman, Fredrik Mauritz f 1880-11-05 i Jakob (AB) 26
Engman, Gustav f 1833-06-18 i Kungsholmen (AB) 17, 23
Engman, Hugo Valfrid f 1852-11-10 i Adolf Fredrik (AB) 22
Engman, Jakob f 1719-10-04 i Uppsala domkyrkofs (C) 3, 7
Engman, Jakob f 1755-02-16 i Läby (C) 7, 12
Engman, Jakob f 1816-04-26 i Kalmar (C) 17
Engman, Johan f 1721-09-14 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Johan Erik f 1819-11-02 i Holm (C) 17
Engman, Johan Knut f 1854-10-03 i Klara (AB) 22
Engman, Johanna Katarina f 1741-06-24 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Johannes f 1747-07-21 i Klara (AB) 6
Engman, Karl f 1735-08-20 i Uppsala domkyrkofs (C) 3, 10
Engman, Karl f 1764-01-06 i Hudiksvall (X) 10
Engman, Karl f 1813-10-22 i Kalmar (C) 17, 21
Engman, Karl August Edvin f 1883-02-25 i Maria (AB) 26
Engman, Karl Eriksson f 1693-09-11 i Uppsala domkyrkofs (C) 1, 3
Engman, Katarina Ulrika f 1757-06-06 i Läby (C) 7
Engman, Kristina Elisabet f 1753-01-22 i Läby (C) 7, 11
Engman, Kristina Eriksdotter f 1685 åu 1, 2
Engman, Kristina Katarina f 1789-01-21 i Fröslunda (C) 12
Engman, Lena f 1723-10-26 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Lovisa Augusta f 1839-07-19 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) 19
Engman, Lovisa Susanna f 1793-08-18 i Bro (AB) 12, 18
Engman, Margareta f 1726-04-10 i Uppsala domkyrkofs (C) 3, 8
Engman, N.N. f (dp 1696-04-24) i Uppsala domkyrkofs (C) 1
Engman, Olof f (dp 1698-11-14) i Uppsala domkyrkofs (C) 1, 4
Engman, Olof f 1726-07-28 i Uppsala domkyrkofs (C) 4
Engman, Olof f 1738-04-05 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Engman, Olof f 1765-03-12 i Hudiksvall (X) 10
Engman, Sofia Fredrika Elvira f 1878-12-26 i Johannes (AB) 26
Engman, Sven f 1761-11-15 i Hudiksvall (X) 10
Engman, Ulrika Juliana f 1795-09-22 i Bro (AB) 12
Eriksdotter, Brita Kristina f 1810-08-10 i Södertälje (AB) 21
Eriksdotter, Kristina f 1706 åu 4
Eriksson, Erik d efter 1702 1
Floberg, Anna d 1730-08-23 i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Forsberg, Kristina Katarina f 1820-09-24 i Fors (D) 22
Froman, Sara Kristina f (dp 1727-02-01) i Karlskyrka (AB) 7
Hanning, Anna f 1732 i Hudiksvall (X) 10
Hedman, Lovisa Augusta f 1816-04-27 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) 19
Högbom, Magdalena d efter 1767 6
Holmén, Abraham f 1737 åu 11
Hultgren, Andreas Johannes f 1869-02-01 i Mörsil (Z) 24
Hultgren, Brita Selina f 1871-10-03 i Mörsil (Z) 24, 28
Hultgren, Fredrik Vilhelm f 1863-12-13 i Mörsil (Z) 24
Hultgren, Gustav Erik f 1875-09-20 i Mörsil (Z) 24
Hultgren, Inga Sofia f 1877-08-25 i Mörsil (Z) 24
Hultgren, Jöns Erik f 1789-04-19 i Sorunda (AB) 18
Hultgren, Karl Fredrik f 1825-06-15 i Häggeby (C) 18, 24
Hultgren, Karl Nikolaus f 1861-11-09 i Borgsjö (Y) 24
Hultgren, Kristina Lovisa f 1828-06-16 i Sankt Per (AB) 18
Hultgren, Lovisa Katarina f 1866-12-17 i Mörsil (Z) 24, 27
Jansdotter, Anna f 1699 åu 4
Karlsdotter, Kristina Katarina f 1793-10-21 i Kalmar (C) 17
Kistner, Ulrika f 1769-01-05 i Altuna (C) 13
Kullström, Ingrid Brita f 1838-08-28 i Borgsjö (Y) 24
Lundberg, Anna f 1721-10-21 i Uppsala domkyrkofs (C) 2
Lundberg, Brita f 1721-10-21 i Uppsala domkyrkofs (C) 2
Lundberg, Kristina f (dp 1715-07-07) i Uppsala domkyrkofs (C) 2
Lundberg, Maria f 1725-11-16 i Uppsala domkyrkofs (C) 2
Lundberg, Per Abrahamsson f 1685 åu 2
Lundberg, Peter f 1729-05-25 i Uppsala domkyrkofs (C) 2, 5
Lundberg, Ulrika f 1764-02-02 i Helga Trefaldighet (C) 5
, N.N. f 1718-01-02 i Uppsala domkyrkofs (C) 2
Nordstedt, Anna Kristina f 1755 8, 14
Nordstedt, Gustav f 1728 8
Olofsson, Magnus f 1861-04-21 i Gräsmark (S) 27
Öman, Katarina d 1783-03-20 i Uppsala domkyrkofs (C) 5
Örbin, Margareta Katarina f 1714-05-09 i Börstil (C) 7
Pilström, Anna Brita f 1760-02-02 i Falun (W) 9, 16
Pilström, Brita Ulrika f 1784-04-04 i Balingsta (C) 15
Pilström, Daniel f 1785-05-04 i Balingsta (C) 15
Pilström, Daniel Nilsson f 1721 i Skönberga (E) 9
Pilström, Johan Niklas f 1789-04-06 i Balingsta (C) 15
Pilström, Karl Erik f 1787-03-20 i Balingsta (C) 15
Pilström, Katarina Elisabet f 1791-06-13 i Balingsta (C) 15
Pilström, Nils f 1754-11-03 i Njutånger (X) 9, 15
Ryd, Sofia f 1852-09-22 i Kjula (D) 26
Rydell, Katarina Andersdotter f 1758-10-07 i Västra Ryd (AB) 12
Sätterlöf, Magdalena f 1756 i Österlövsta (C) 15
Stenström, Elsa Ingegerd Maria f 1899-04-12 i Östersund (Z) 28
Stenström, Nils Erik Emanuel f 1901-06-18 i Öregrund (C) 28
Stenström, Nils Nilsson f 1866-05-05 i Kyrkheddinge (M) 28
Stenström, Rut Estria Virginia f 1900-04-19 i Öregrund (C) 28
Svanström, Anna Katarina d (bg 1760-06-17) i Uppsala domkyrkofs (C) 3
Torpström, Maria Matilda f 1849-10-23 i Torpa (U) 23
Wahlberg, Anna Sofia Gabriella f 1861 i Stockholm (AB) 25
Wahlberg, Frans Reinhold f 1833 i Stockholm (AB) 25
Walman, Katarina Matsdotter f 1703 åu 3


Ortregister


Balingsta (C) 15, 16
Bista Kalmar (C) 12, 17, 19
Bjursboda hagen Västra Ryd (AB) 12
Borgsjö (Y) 24
Börje (C) 7, 15
Brännkyrkagatan 57A Maria (AB) 26
Bro prästgård Bro (AB) 12, 18
Bromma (AB) 26
Bye Mörsil (Z) 24, 27, 28
Ed Börstil (C) 7
Enköping (C) 11
Falun (W) 16
Finstaholm Häggeby (C) 18, 24
Frövi kvarn Balingsta (C) 15
Gamla Kungsholmsbrogata 28 Klara (AB) 22
Gräsmark (S) 27
Häggeby (C) 18
Hantverkargatan 21 Adolf Fredrik (AB) 22
Hantverkargatan 21 Kungsholmen (AB) 17
Hantverkargatan 8 Kungsholmen (AB) 17
Härvsta Fröslunda (C) 12
Helga Trefaldighet (C) 4, 5
Heliga Trefaldighet (C) 11
Högalidsgatan 13 Högalid (AB) 26
Högbergsgatan 26 Katarina (AB) 26
Hökhuvud (C) 13
Hornsgatan 151 Högalid (AB) 26
Hudiksvall (X) 10
Husby skola Odensala (AB) 13
Huvulsviken Rödön (Z) 27
Jakob (AB) 22, 26
Jakob och Johannes (AB) 21, 25
Johannes (AB) 14
Jungfrun 9 Hedvig Eleonora (AB) 23
Kalmar (C) 17
Karlskyrka (AB) 7
Katarina (AB) 12
Kindstugatan 11 Nikolai (AB) 22
Klara (AB) 6, 21, 25
Kornhed Kyrkheddinge (M) 28
Korsvreta Västra Ryd (AB) 17
Kungsör Kung Karl (U) 16
Kvareteret Rosenberg 9 Helga Trefaldighet (C) 5
Kvareteret Rosenberg 9 Uppsala domkyrkofs (C) 5
Kvarteret Bergsklippan större nr 6 Kungsholmen (AB) 23
Kvarteret Jungfrun nr 20 Uppsala domkyrkofs (C) 3
Kvarteret Rosendahl Uppsala domkyrkofs (C) 3, 6, 7, 8
Lidingö (AB) 28
Lilla Bastugatan 1 Adolf Fredrik (AB) 23
Lingonbacka pappersbruk Järlåsa (C) 9
Lundagatan 41 Högalid (AB) 26
Luten 4 Uppsala domkyrkofs (C) 2
Mälby Altuna (C) 13
Maria (AB) 17
Mörsil (Z) 24
Njutånger (X) 9
Norrbyn By (W) 16, 20
Plantan 4 Uppsala domkyrkofs (C) 4
Prästgården Morkarla (C) 11, 13
Prästgården Västra Ryd (AB) 8
Ramshammar Kjula (D) 26
Regeringsgatan 61 Jakob (AB) 26
Regeringsgatan 77 Jakob (AB) 26
Regeringsgatan 95 Johannes (AB) 22
Rickebasta Alsike (C) 18
Röda Berget 45 Adolf Fredrik (AB) 21
Rosenbergs bruk Fors (D) 22
Roslagstorg 25 Johannes (AB) 26
Sankt Paulsgatan 28 Maria (AB) 26
Sevalla (U) 13
Sigtuna Sankt Per (AB) 18
Sjö Holm (C) 17, 22
Skönberga (E) 9
Södertälje (AB) 21
Sorunda (AB) 18
Stenkvista (D) 20
Stockholm (AB) 12, 14, 25
Stockholms-Näs (AB) 12
Tälje Borgsjö (Y) 24
Tärna Tärna (U) 13
Torpunga ägor Torpa (U) 23
Tuna 16
Upplandsgatan 84 Vasa (AB) 26
Uppsala (C) 13
Uppsala domkyrkoförsamling (AB) 25
Uppsala domkyrkoförsamling (C) 19
Uppsala domkyrkofs (C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12
Vänge (C) 7
Vänge prästgård Vänge (C) 7
Västerås (U) 20
Västra Ryd (AB) 14
Vendel (C) 3
Viby Kalmar (C) 17, 21
Viks kvarn Balingsta (C) 9, 15
Viksta (C) 3
Ytterån Näskott (Z) 27
Öregrund (C) 28
Östanå pappersbruk Njutånger (X) 15
Österby Haga (AB) 18
Österby Läby (C) 7, 11, 12, 13
Österlövsta (C) 15
Östersund (Z) 28