Släktforskning

Regementskvartermästaren Francis Drummond (-1656)

Ana nr 6110 i min antavla.

Francis Drummond

Francis var fänrik, löjtnant och regementskvartermästare vid flertalet regementen i den svenska armén under första hälften av 1600-talet. Hans ursprung är okänt men han är belagd i svenska källor från 1636 fram till sin död vid Neumark 1656-09-22.

Hustrun Kerstin Eketrä

Kerstin var dotter av kaptenen Johan Eketrä (1601-1648 ca) i Horn och Karin Bröms. Efter Francis död gifte Kerstin om sig med fogden Per Eriksson Hane och bosatte sig senare på Rottne kvarn i Norrvidinge.

Dottern Beata Drummond

Beata Drummond var bosatt i Vimmerby och gift tre gånger; först med mönsterskrivaren Hans Olofsson Rosvall (-1689), sedan med borgaren Petter Jonsson Malm (-1693) och sist 1695-01-27 i Vimmerby med färgaren Jöns Larsson Falk. I giftet med Hans Rosvall hade hon åtta barn av vilka Regina, Frans och Anna (1671-1747) är kända.

Dottern Elisabet Drummond

Elisabet Drummond var gift med vice häradshövdingen och kronofogden Israel Nilsson Collin (-1709). De hade åtminstone tre barn; Nils född 1680 ca, Petter född 1682 ca och Elisabet född 1698 ca.

Sammanfattning av Francis militär karriär

1636 maj-1638 aprilReformerad fänrik vid Generalmajor David Drummonds värvade regemente, David Drummonds kompani
1643-1645 majReformerad fänrik, sedan löjtnant vid överste Tuv Bremens regemente, kapten Evert Taubes kompani
1646 aug-1646 augLöjtnant vid överste Alexander Irwings regemente, kapten Evert Taubes kompani
1647 juli-1655 juniLöjtnant vid överste Alexander Irwings regemente, kapten Johan Wulffssons kompani
1655 juni-1656 septRegementskvartermästare vid överste Gustaf Cruus regemente

Francis ursprung

Francis ursprung är ännu okänt men det är inte osannolikt att han tillhörde den skotska klanen Drummond, precis som generalmajoren David Drummond (1593-1638) nämnd ovan. Det finns även en handfull andra personer med namnet Drummond i Sverige under denna period, bland annat Jakob Drummond (-1645) var barn adlades Dromund.

Biografiska notiser

1651

Påstår sig ha rätt till 1/4 fr i Odensvi prästgård. Brömsarna på Locknevi skulle ha medgivit att denna jord för speciella orsakers skull och till en tid hävdades under prästgården.
(Tjust härad HT 1651 §84)

1653

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1653, sid 250)

1653-05-24

Besvärar sig över fänriken Erik Kristoffersson som åbott ett kronohemman i Bo, Stenberga.
(Östra härad, Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:31)

1653-10-04

Besvärar sig återigen över fänriken Erik Kristoffersson.
(Östra härad, Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:31)

1654

målet i Tjust hd 1651 nämnt ovan återupptas.
(Tjust härad HT 1654)

1655

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1655, sid 700)

1656

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1656, sid 448v)

Francis Drummond i litteraturen

"Reformerad fänrik vid David Drummonds värv. reg. 1636; löjtn. vid Kalmar reg., Evert Taubes komp. 1643; regementskvartermästare 1655 30/6. Död i tjänst som regementskvartersmästare. Han hade 1655 som löningshemman ett kronohemman Boo, Stenberga s:n, Jönköpings län, sedemera fänriks- och slutligen majorsboställe."
(PF Rudelius, Kalmar regementes personhistoria)