genealogi.casterud.com

Regementskvartermästaren Francis Drummond (-1656)

Ana nr 6110 i min antavla.
Francis Drummond

Francis var fänrik, löjtnant och regementskvartermästare vid flertalet regementen i den svenska armén under första hälften av 1600-talet. Hans ursprung är okänt men han är belagd i svenska källor från 1636 fram till sin död vid Neumark 1656-09-22.

Hustrun Kerstin Eketrä

Kerstin var dotter av kaptenen Johan Eketrä (1601-1648 ca) i Horn och Karin Bröms. Efter Francis död gifte Kerstin om sig med fogden Per Eriksson Hane och bosatte sig senare på Rottne kvarn i Norrvidinge.

Dottern Beata Drummond

Beata Drummond var bosatt i Vimmerby och gift tre gånger; först med mönsterskrivaren Hans Olofsson Rosvall (-1689), sedan med borgaren Petter Jonsson Malm (-1693) och sist 1695-01-27 i Vimmerby med färgaren Jöns Larsson Falk. I giftet med Hans Rosvall hade hon åtta barn av vilka Regina, Frans och Anna (1671-1747) är kända.

Dottern Elisabet Drummond

Elisabet Drummond var gift med vice häradshövdingen och kronofogden Israel Nilsson Collin (-1709). De hade åtminstone tre barn; Nils född 1680 ca, Petter född 1682 ca och Elisabet född 1698 ca.

Sammanfattning av Francis militär karriär
1636 maj-1638 aprilReformerad fänrik vid Generalmajor David Drummonds värvade regemente, David Drummonds kompani
1643-1645 majReformerad fänrik, sedan löjtnant vid överste Tuv Bremens regemente, kapten Evert Taubes kompani
1646 aug-1646 augLöjtnant vid överste Alexander Irwings regemente, kapten Evert Taubes kompani
1647 juli-1655 juniLöjtnant vid överste Alexander Irwings regemente, kapten Johan Wulffssons kompani
1655 juni-1656 septRegementskvartermästare vid överste Gustaf Cruus regemente
Francis ursprung

Francis ursprung är ännu okänt men det är inte osannolikt att han tillhörde den skotska klanen Drummond, precis som generalmajoren David Drummond (1593-1638) nämnd ovan. Det finns även en handfull andra personer med namnet Drummond i Sverige under denna period, bland annat Jakob Drummond (-1645) var barn adlades Dromund.

Biografiska notiser
1651

Påstår sig ha rätt till 1/4 fr i Odensvi prästgård. Brömsarna på Locknevi skulle ha medgivit att denna jord för speciella orsakers skull och till en tid hävdades under prästgården.
(Tjust härad HT 1651 §84)

1653

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1653, sid 250)

1653-05-24

Besvärar sig över fänriken Erik Kristoffersson som åbott ett kronohemman i Bo, Stenberga.
(Östra härad, Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:31)

1653-10-04

Besvärar sig återigen över fänriken Erik Kristoffersson.
(Östra härad, Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:31)

1654

Målet i Tjust hd 1651 nämnt ovan återupptas.
(Tjust härad HT 1654)

1655

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1655, sid 700)

1656

Bosatt i Bo, Stenberga.
(MTL 1656, sid 448v)

Francis Drummond i litteraturen

"Reformerad fänrik vid David Drummonds värv. reg. 1636; löjtn. vid Kalmar reg., Evert Taubes komp. 1643; regementskvartermästare 1655 30/6. Död i tjänst som regementskvartersmästare. Han hade 1655 som löningshemman ett kronohemman Boo, Stenberga s:n, Jönköpings län, sedemera fänriks- och slutligen majorsboställe."
(PF Rudelius, Kalmar regementes personhistoria)


Drummonds i den svenska armén på 1600-talet
Major Alexander Drummond
1637-1638Major vid David Drummonds regemente
Överstelöjtnant Alexander Drummond
1656-1656Överstelöjtnant vid William Cranstons regemente
Fänrik David Drummond
1631-1631Fänrik vid Robert Leslies regemente
Fänrik David Drummond
1645-1645Fänrik vid John Kinnemonds regemente
Kapten David Drummond
1644-1644Fänrik vid Tavastehus regementet
1645-1646Fänrik vid Francis Johnstouns regemente, Viborg
1647-1647Fänrik, sedan löjtnant vid Ritters regemente
1648-1648Löjtnant vid Frans Kronnings regemente
1649-1651Löjtnant vid Ritters regemente
1652-1673Löjtnant, sedan kapten vid Mellins regemente
1654-1674Kapten vid von Essens regemente
Löjtnant David Drummond
1645-1646Löjtnant vid Livgardet
Överste David Drummond (1593-1638)

Drummond synes ha fått sin skolning i utländsk krigstjänst. Kom i krigstjänst år 1611 som artonåring. Chef för ett värvat tyskt regemente 1632-1638 (intet befäl stod att få, som ville taga anställning på hans erbjudna villkor). I brev, bland annat från september och oktober 1632, använder han ett sigill, i vilket hans skotska adelsvapen finnes med följande inskription: ”Sir David Drummond” (Kr.A. Pommerska handlingarna 1632:4,5). 1635 hade han problem med både sitt svenska och tyska regemente.

F Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria, nr 11

Läs mer om honom i hans biografi i SBL

Löjtnant J Drummond
1610-1610Löjtnant vid Samuel Cockburns regemente
Fänrik Jakob Drummond
1637-1638Fänrik vid David Drummonds regemente
Överstelöjtnant Jakob Drummond
1629-1630Löjtnant vid John Meldroms skotska infanteri
1631-1632Överstelöjtnant vid Alexander/John Hamiltons regemente
Överstelöjtnant Jakob Drummond

Fänrik 1630, löjtnant 1631, kapten vid Andreas Dynns värvade infanteriskvadron 1632, major vid David Drummonds värvade infanteriregemente 1635, överstelöjtnant vid David Drummonds värvade infanteriregemente 1636.

Jakob Drummond skrev, Glossglogau 20/3 1643, till Krigskollegii och begärde, att hans broder Thomas Drummond ”vilken nu mer i sju år för fänrik tjänt, varit en långlig tid fången och sig ransonnerat” måtte ihågkommas med ”någon charge”. Se Thomas Drummond nedan.

F Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria, nr 114

1630-1634Fänrik, sedan kapten vid Kalmar regemente
1635-1637Major vid David Drummonds regemente
1638-1639Överstelöjtnant vid James Drummonds regemente
1640-1643Överstelöjtnant vid Kalmar regemente
1644-1645Kommendant vid Femern
Överstelöjtnant Jakob Drummond
1635-1638Kapten vid David Drummonds regemente
1638-1647Kapten, sedan överstelöjtnant vid Björneborgs regemente i Finland
Generalkvartermästare Johan Drummond
1669-1697Löjtnant, sedan generalkvartermästare vid Kronobergs regemente
Fänrik John Drummond
1631-1637Fänrik vid Pierre du Verges dragoner
Fänrik John Drummond
1638-1639Fänrik vid Robert Monros regemente
Kapten John Drummond
1629-1629Fänrik vid James Spens regemente
1630-1630Fänrik vid Robert Leslies regemente
1631-1631Löjtnant, sedan överstelöjtnant vid Patrick Ruthvens regemente
1632-1634Överstelöjtnant, sedan kapten vid Mackays/Robert Monros regemente
Överstelöjtnant Ludvig Drummond
1656-1659Överstelöjtnant vid William Cranstons regemente
Löjtnant Thomas Drummond
1636-1640Fänrik vid David Drummonds regemente
1641-1647Fänrik, sedan löjtnant vid Kalmar regemente
1648-1659Löjtnant vid Drottnings regemente, Fyn i Danmark
Löjtnant Thomas Drummond (-1659)

Fänrik vid David Drummonds värvade regemente 1636, fänrik vid Kalmar regemente, Lorentz Pijls kompanie 1641, löjtnant 1644 alt. 1645. Död 16/6 1659 i slaget vid Fyen. Löningshemman: kronohemman Näfversjö, Ryssby (H). Bror till Jakob Drummond ovan.

F Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria, nr 155

Fänrik William Drummond
1635-1635Fänrik vid Patrick/Francis Ruthvens regemente
Löjtnant Wilhelm Drummond

Fänrik vid David Drummonds regemente, de Lavals kompanie 1627, löjtnant vid David Drummonds regemente, överstens eget kompanie 1628-29.

F Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria, nr 79

Löjtnant Wilhelm/William Drummond
1627-1629Fänrik, sedan löjtnant vid David Drummonds regemente