Släktforskning

Transtrand: 1695 års mantalslängd

Sälen
Olof Jonsson
Nils Tomasson
Fiskar Lars Olofsson
Hans Engelbrektsson
Pål Östensson
Nils Östensson +
Olof Persson och (...)
Kuse Lars Olofsson
Lars Jonsson och (...)
Per Olofsson

Långstrand
Olof Matsson
Erik Eriksson
Preceptor Laurentius
Erik Larsson
Lars Nilsson
Hans Albrektsson
Olof Olofsson
Erik Persson
Nils ifrån Särna
Olof Persson
Kristian Stadig soldat
Erik Olofsson
Olof Albrektsson
Lind Olof Larsson och (...)
Lind Hans Larsson
Hans Eriksson
Erik Halvardsson
Måns Halvardsson

Åsen
Halvard Geting soldat
Olof Björnsson

Berga
Olof Eriksson
Jon Jonsson
Per Olofssons änka
Olof Persson
Michill Staffansson (...)
Per Dansk soldat (?)
Olof Persson (...)

Vörderås
Lars Matsson
hustru Marit
Erik Persson
Per Olofsson och (...)
Staffan Olofsson
Per Olofsson Bagge
Per Knutssons änka
Jon Matsson
Jon Printz soldat
Olof Halvardssons änka
Staffans hustru Karin
Olof Staffansson
Halvard Larsson
Per Erikssons änka
Jakob Larsson

Transtrands kyrkby
Erik Persson
hustru Ingeborg
Anders Varg soldat
Johan Perssons änka
Hans Olofsson
Lars Larsson
Hans Persson
Erik Staffansson
Björn Olofssons änka
Olof Simonsson
Per (Hrift) soldat
Jöns Orre soldat
Björn (Skatta) soldat
Särna Jöns
Olof Halvardsson
Mats Larsson och (...)
Olof Jönsson

Mornäs
Jakob Persson blind
Lars Perssons änka
Erland Mickelsson
Hans Eriksson
Lars Eriksson och (...)
Olof Råbock soldat

Källan
Erik Larsson
Östen Jonsson
Mats Olofsson

Fiskarheden
Erik Vrång soldat
hustru Ingeborg dotter
Olof Larsson
Måns Andersson (...) och (...)
Hans ifrån Källan

Höknäs
Samuel Hermansson och (...)
Erik Olofsson
Erik Eliansson
Lars Eliansson

Gussjön
Nils Jonsson
Lars Jonsson
Korpral Sven Sjungare