Släktforskning

Transtrand: 1665 års mantalslängd

Sälen
Olof Eriksson
hustru Marit
Engelbrekt Larsson
Östen Eriksson
Jon Olofsson
Olof Larsson
Peder Persson

Långstrand
Peder Eriksson
Olof Gudmundsson
Nils Gudmundsson
Nils Hedensson
Peder Östensson
Halvard Larsson och hustru Gölin
Lars Hansson
Erik Johansson
Olof Hedensson
Halvard Eriksson
Olof Matsson

Åsen

Berga
Erik Olofsson
Olof Hansson
Peder Olofsson
Mickel Staffansson

Vörderås
Mats Olofsson
Olof Pedersson
Erik Eriksson
Pelle Pedersson
Knut Pedersson
Olof Halvardssons hustru
Halvard Staffansson
Lars Knutsson
...
Olof Jönsson
Peder Knutsson

Transtrands kyrkby
Johan Pedersson
Erik Olofsson
Olof Larsson
Tomas Halvardsson
Lars Göransson
hustru Elin
Staffan Pedersson
Jöns Pedersson
Olof Jönsson
Simon Jönsson
hustru Karin Halvardsdotter
Mats Jönsson
Peder Evertsson
Pelle Pedersson
Lars Eriksson
(...) hustru

Mornäs

Källan
Införs 1670 i mantalslängden med två bönder.

Fiskarheden
Halvard Larsson
Olof Pedersson

Höknäs
hustru Elin
hustru Karin
hustru Marit

Gussjön
Jon Nilsson
Erik Olofsson