Släktforskning

Transtrand: 1660 års mantalslängd

Sälen
Olof Eriksson
hustru Marit
Olof Larsson
Engelbrekt Larsson
Jon Olofsson
Östen Eriksson
Per Persson
hustru Ingeborg

Långstrand
Per Eriksson
Olof Gudmundsson
Nils Gudmundsson
Mats Jönsson
Nils Hedensson
Per Östensson
Halvard Larsson
Lars Persson
Johan Eriksson
Olof Hedensson
Olof Eriksson
Lars (...)

Åsen
Från 1660 som en by med fem gårdar. Ursprungligen en del av Berga by.

Berga
Staffan Ingevaldsson
Erik Olofsson
Olof Larsson
hustru Sigrid
Olof Persson
Björn Halvardsson

Vörderås
Mats Olofsson
Olof Persson
Halvard Staffansson
Sakarias Halvardsson
Erik Larsson
Lars Knutsson
Per Knutsson
Knut Persson
Bengt soldats hustru
Per Persson
Olof Halvardsson

Transtrands kyrkby
Per Olofsson
Erik Olofsson
Olof Larsson
Lars Jönsson
Tomas Halvardsson
Jöns Göransson
Per "Kjellsson"
Staffan Persson
Jöns Olofsson soldat

Mornäs

Källan
Införs 1670 i mantalslängden med två bönder.

Fiskarheden

Höknäs

Gussjön