Släktforskning

Transtrand: 1650 års mantalslängd

Sälen
Olof Eriksson
hustru Marit
Olof Larsson
Olof Nilsson
hustru Ingeborg

Långstrand
Nils Gudmundsson
Mats Jonsson
Nils Hedensson
Peder Östensson
hustru Karin
Olof Eriksson
hustru Gölin
Lasse Pedersson
Olof Pedersson
Johan Eriksson
Heden Månsson

Åsen
Från 1660 som en by med fem gårdar. Ursprungligen en del av Berga by.

Berga
Staffan Ingevaldsson
Erik Olofsson
Olof Hansson
hustru Sigrid
hustru Gertrud

Vörderås
Mats Olofsson
Staffan Pålsson
Halvard Staffansson
Erik Larsson
Peder Matsson
Lars Knutsson
Olof Halvardsson
"Myur" Danielsson
Olof Jönsson

Transtrands kyrkby
Olof Eriksson
Olof Larsson
Tomas Halvardsson
Erik Jönsson
Jon Pedersson
Peder Nilsson
Peder Pedersson
Olof Jönsson
Simon Jönsson
Mats Jönsson

Mornäs
Peder Evertsson
Mickel Pedersson
Lars Eriksson

Källan
Införs 1670 i mantalslängden med två bönder.

Fiskarheden
Halvard Larsson
Olof Persson

Höknäs
Halvard Eriksson
Gudmund
Knut Nilsson

Gussjön
Jon Nilsson
Erik Olofsson