Släktforskning

Transtrand: 1642 års mantalslängd

Sälen
Olof Eriksson
hustru Marit
Olof Larsson
Olof Nilsson
Olof Torkelsson
Bonde Olofsson

Långstrand
Nils Gudmundsson
Mats Jonsson
Heden Nilsson
Peder Östensson
hustru Karin
Olof Eriksson
Lasse Eriksson
Olof Persson
Lasse Persson
Johan Eriksson
Heden Månsson

Åsen
Från 1660 som en by med fem gårdar. Ursprungligen en del av Berga by.

Berga
Staffan Ingevaldsson
Olof Hansson
Erik Olofsson
Olof Matsson
hustru Gertrud

Vörderås
Mats Olofsson
Halvard Eriksson
Halvard Staffansson
Erik Larsson
Per Matsson
Peder Knutsson

Transtrands kyrkby
Olof Eriksson
Olof Larsson
Mats Eriksson
Jon Persson
Knut Olofsson
Peder Eriksson
Olof Jönsson
Halvard Jönsson
Jöns Halvardsson
Peder Evertsson
Mickel Persson
Lasse Eriksson
Halvard korpral
"Myur" Danielsson

Mornäs
Från 1650 som en by med tre gårdar. Brukarnas namn återfinns 1642 i Transtrands kyrkby.

Källan
Införs 1670 i mantalslängden med två bönder.

Fiskarheden
Redovisas tidigast 1650 som by med två gårdar. Brukarnas namn återfinns 1642 i Transtrands kyrkby.

Höknäs
Halvard Eriksson
Knut Nilsson
Jon Nilsson
Erik Olofsson

Gussjön
Nämns tidigast 1650 med två gårdar. Kan via bondenamnen spåras till Höknäs by, där en av bönderna nämns redan 1631.