Släktforskning

Transtrand: 1632 års mantalslängd

Ser du ingen meny? Klicka här.

Sälen
(Erik) Olofsson
Tomas Björnsson
N.N. Eriksson
N.N. Matsson
N.N. Eriksson
Olof Torkelsson
Olof Henriksson

Långstrand
Olof Gudmundsson
(Mats) Jonsson
N.N. Jonsson
N.N. Jakobsson
(Heden) Nilsson
Peder Östensson
N.N. Hansson
Olof Eriksson
(Lasse) Eriksson
N.N. Eriksson
Olof Persson
(Lasse) Persson
(Heden) Månsson

Åsen
Från 1660 som en by med fem gårdar. Ursprungligen en del av Berga by.

Berga
Staffan Ingevaldsson
Halvard Persson
Olof Berg
Olof Matsson
Halvard Guttormsson
(Hans) Nilsson

Vörderås
(Mats) Olofsson
N.N. Larsson
Halvard Eriksson
Halvard Staffansson
Peder Matsson
(Knut) Eriksson

Transtrands kyrkby
Olof Eriksson
Olof Larsson
(Jon) Persson
Knut Olofsson
Peder Eriksson
Olof Jönsson
Jöns Halvardsson
Peder Evertsson
Mickel Persson
Erik Larsson

Mornäs
Från 1650 som en by med tre gårdar. Brukarnas namn återfinns 1642 i Transtrands kyrkby.

Källan
Införs 1670 i mantalslängden med två bönder.

Fiskarheden
Redovisas tidigast 1650 som by med två gårdar. Brukarnas namn återfinns 1642 i Transtrands kyrkby.

Höknäs
Nils Halvardsson
Halvard Eriksson
Knut Nilsson
Nils Olofsson
Erik Olofsson

Gussjön
Nämns tidigast 1650 med två gårdar. Kan via bondenamnen spåras till Höknäs by, där en av bönderna nämns redan 1631.