Släktforskning

Transtrand: 1664 års fäbodar och skvaltkvarnar

Gråå fiaerdingen - qwarner

Höckenääs Wallen
3st. 1 brukar Joen Nielsson i giösken, 1 Erich Olofsson ibidem, 1 Erich Eliänsson i Höckenääs.

Wöölåen
12st. 1 brukar Matts Jönsson i Transtrandh, 1 Thomas Halfuardsson och står öde,1 Erich Olofsson i bärga, och Olof Hansson ibidem, 1 Michel Staphansson ibidem, 1 lars Knutsson ibidem, 1 Matts Olofsson ibidem, och Olof Jönsson i Kiällan, 1 Lars Erichsson i Mornäset, 1 Hans Pärsson i Transtrandh, 1 Olof Pärsson ibidem, 1 Poll Pärsson i Mornääsedt.

Gråå fiaerdingen - fäbodhställen

Småghåen
1 brukar Joen Nielsson i giösken och Erich Olofsson ibidem.

Carlsiösätra
1 st brukar Erich Eliensson i Höcknäs och Hu Karin ibidem.

Jmyriolötn
1 st. br Olof Jönsson i Kiällan, Andhers Olofsson i Fiskarhedhen och Halfuard Torsson ibm.

Garpsäter
1 st Jacob Pärsson i Mornäsedt, Per Persson ibm. Hu Margit ibm, Mattz Jönsson i Transtrandh, Lars Erichsson i Mornäsedtt.

Öffre - fierdingen - qwarner

Rullebäcken
6 st. 1 Nils Gudmundsson i Långstrand, 1 Lars Hansson ibm, 1 Olof Matsson ibm, 1 Erik Hansson ibm, 1 Halvard Eriksson ibm, 1 Olof Halvardsson på Åsen.

Brobäcken
4 st. Östen Eriksson vid Sälen 1, Jon Olofsson ibm 1, Olof Larsson ibm 1, Per Persson i Viken 1.

Orrebäcken
2 st. 1 Mats Tomasson vid Sälen, 1 Olof Eriksson ibm.

Långestrandhsbäccken
2 st. brukar Per Östensson i Långstrand, 1 Nils Hedensson ibm.

Öffre - fierdingen - fäbodhställen

Tremsgråbärgiedtt
1 st brukar Östen Eriksson vid Sälen, Olof Larsson ibm, Jon Olofsson ibm och Engelbrekt Larsson ibm.

Leerwalboda
1 st brukas av Olof Eriksson vid Sälen, Mats Tomasson, Per Persson ibm.

Holmsbäccken
1 st brukas av Nils Gudmundsson och Olof Gudmundsson i Långstrand.

Dijgeråssen
1 st bs av Nils Hedensson i Långstrand

Taskesätra
1 st bs av Erik Hansson i Långstrand, Olof Nilsson i Åsen, Halvard Larsson i Långstrand.

Pilttsätra
1 st. brukas av Olof Matsson i Långstrand, Per Östensson och Olof Larsson ibm.

Bärgsätra
1 st. brukar Mickel Staffansson i Berga, Erik Olofsson ibm, Olof Hansson ibm, Per Olofsson ibm, Mats Olofsson i Vörderås, Staffan Persson i Transtrand, Olof Jönsson ibm, W:de Hr Johan och Lars Eriksson i Mornäs.

Swestranskrocken
1 st brukas av Halvard Staffansson i Vörderås, Olof Persson ibm, Lars Knutsson ibm, Erik Eriksson ibm, Knut Persson med sin grannar ibm.

Joenswahlbärgedt
1 st brukas av Jöns Persson i Transtrand, Per Knutsson ibm, Johan Persson och Hu Karin Larsdotter

Åhnbärgedtt
1 s brukas av Olof Larsson i Transtrand, Tomas Halvardsson ibm och hustru Elin ibm.

Megenskiäredt
1 st brukas av Halvard Eriksson i Långstrand.